W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Inwestycje w 2021 roku w gminie Tuszów Narodowy

Budżet gminy Tuszów Narodowy w 2021 roku będzie budżetem inwestycyjnym. Poniżej lista planowanych zadań:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Ławnicy wraz z odcinkami sieci wodociągowej – 1 913 000 zł
 • rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody – 667 000 zł
 • modernizacja rowu melioracyjnego – 45 000 zł
 • dotacja na budowę i przebudowę chodników wzdłuż dróg powiatowych – 100 000 zł
 • przebudowa dróg gminnych w m. Malinie – 1 892 105 zł
 • przebudowa obiektów mostowych w m. Pluty i Józefów – 1 269 340 zł
 • pozostałe wydatki w zakresie transportu i dróg – 230 000 zł
 • przebudowa parkingu w m. Sarnów – 17 841,63 zł
 • modernizacja budynku ośrodku zdrowia wraz z budową windy – 2 400 000 zł
 • modernizacja budynku OSP Jaślany – 20 000 zł
 • wykonanie wylewki pod wiatą przy OSP Ławnica i Józefów – 35 025,93 zł
 • wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych w OSP – 50 000 zł
 • przebudowa sali gimnastycznej ZS Jaślany – 2 651 574 zł
 • budowa placu zabaw przy ZS w Jaślanach – 20 000 zł
 • budowa budynku gospodarczego przy orliku w m. Czajkowa – 10 000 zł
 • budowa oświetlenia i monitoringu przy orliku w m. Borki Nizińskie – 10 000 zł
 • realizacja projektu „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dębiakach” – 602 735 zł
 • realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu” zakup samochodu – 66 742,68 zł
 • wykonanie dodatkowego oświetlenia – 50 000 zł
 • wykonanie dodatkowego oświetlenie w m. Sarnów, Grochowe I i II – 26 000 zł
 • budowa placu zabaw dla dzieci – 50 000 zł
 • zakup nieruchomości pod plac zabaw w m. Babicha – 20 000 zł
 • wymiana nawierzchni na placu zabaw w m. Grochowe II – 19 000 zł
 • rozbudowa budynku szatniowego przy boisku w m. Ławnica – 306 961 zł

Planowane zadania w istotny sposób zmienią wizerunek gminy i poprawią jakość życia mieszkańców. Kwoty przeznaczone na realizację inwestycji w znacznej części pochodzą z otrzymanych środków rządowych, uruchomionych na potrzeby likwidacji skutków pandemii. Dzięki tym dotacjom będzie możliwe m.in. wyremontowanie i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym, wykonanie nowych odcinków dróg, oświetlenia, chodników, kanalizacji. Środki z tej puli to prawie 4 mln zł – mówi wójt gminy Andrzej Głaz – Ponadto złożone zostały wnioski o kolejne dotacje na kanalizację w Ławnicy, modernizację dróg i Placu gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa