W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

IX edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Zachęcamy do składania zgłoszeń w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Inicjatorem plebiscytu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Konkurs, ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

 
Trwa IX edycja plebiscytu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”.  Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

 
Konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” objęty jest od pierwszej edycji, honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. W ośmiu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 40 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju, w tym 3 z terenu województwa podkarpackiego.

Funkcjonariusze Ci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką ocena społeczną służby, wymienieni policjanci posiadają wyróżniająca opinie służbową, co każdorazowo było potwierdzane stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród.

 
W 2016 roku wręczenie nagród pięciu kolejnym laureatom planowane jest podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie. Procedura zgłaszania policjantów do konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” odbywa się przez cały rok, z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska linia”.

 
Kandydatów do IX edycji, zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci dwóch ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

 

Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich  doświadczenie  i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

 
Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

 

policjant_plakat

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Spotkanie autorskie poetki Moniki Maciałek

Wiadomości Mielec

Bezpłatne badania mammograficzne. Zbadaj się i zyskaj spokój !

Wiadomości Mielec

Szkoły przyjazne utalentowanym uczniom

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa