W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Koalicja Ratujmy Rzeki w sprawie MEW w Mielcu [VIDEO]

W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki przekazujemy stanowisko-apel wystosowany przez Koalicję w związku z dzisiejszym protestem mieszkańców przeciwko budowie nowego stopnia i elektrowni wodnej w sąsiedztwie ujęcia wody Wojsław.

Jacek Engel

Koalicja Ratujmy Rzeki w pełni popiera protest mieszkańców przeciwko budowie małej elektrowni wodnej (MEW) w Mielcu na rzece Wisłoce (w km 21+635).
Planowany stopień piętrzący rzekę na ponad 4 m i elektrownia wodna o niewielkiej mocy godzą w prawa mieszkańców Mielca i okolic, a jednocześnie są jednym z największych zagrożeń dla rzek i przyrody
Podkarpacia.
Budowa MEW w strefie ochronnej i bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia Wojsław pogorszy warunki poboru wody dla aglomeracji mieleckiej i realnie zagrozi ograniczeniem dostępu mieszkańców do wody pitnej.
Nowy stopień zwiększy zagrożenie powodziowe mieszkańców doliny Wisłoki i narazi ich na podtopienia związane z trwałym podniesieniem poziomu wody.

Z uwagi na udowodnione zagrożenia środowiskowe inwestycja naruszy ustawę o ochronie przyrody oraz dyrektywy unijne: siedliskową i ramową dyrektywę wodną. Te zagrożenia to:
– likwidacja siedlisk i wzrost śmiertelności chronionych polskim prawem gatunków zwierząt
związanych z rzeką;
– znaczące negatywne oddziaływanie na 9 gatunków ryb będących przedmiotem ochrony w 3
obszarach sieci Natura 2000;
– pogorszenie stanu wód i ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 2 jednolitych części wód.
Zbudowanie nowego stopnia i elektrowni wodnej zniweczą wysiłki PGW Wody Polskie na rzecz przywrócenia drożności Wisłoki i jej dopływów dla wędrówek ryb. Zmarnowanych może zostać 40 mln
zł, w tym ponad 33 mln zł środków unijnych, już wydanych lub planowanych na projekty udrażniania i renaturyzacji Wisłoki. Dodatkowo, nowa przeszkoda podważa racjonalność wydatków Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz restytucji ryb wędrownych – łososia, troci i certy,
dla których Wisłoka jest rzeką kluczową.
Koalicja apeluje do organu prowadzącego postępowanie – Wójta Gminy Mielec oraz do organów uzgadniających i opiniujących – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o odmowę wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej MEW w Mielcu. Partykularny interes inwestora nie może być ważniejszy od interesu lokalnej społeczności i polskiej przyrody.

Z poważaniem
Iwona Kuczkowska
Koordynatorka Koalicji Ratujmy Rzeki

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

VI Super Sprint Mielecki Targum [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kryminalni zatrzymali poszukiwanego listem gończym

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa