W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

KOLEJNA EDYCJA BEZPŁATNEGO USUWANIA AZBESTU Z TERENIU MIELCA

Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się
o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miejski w Mielcu. Wnioski
w tej sprawie przyjmowane są do końca kwietnia br.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku bieżącym Urząd Miejski w Mielcu planuje działania mające
na celu usunięcie z naszego miasta wyrobów zawierających azbest.

 

W związku z tym ogłaszamy nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych. Wszyscy mieszkańcy miasta Mielca, którzy jeszcze nie skorzystali
z takiej możliwości, a byliby zainteresowani odbiorem azbestu ze swoich posesji, będą mogli skorzystać
w 2016 roku z jego bezpłatnego usunięcia. Urząd zawrze umowę z firmą, która dokona zdjęcia, transportu
i utylizacji azbestu. Wszystkie związane z tym koszty pokrywane będą z budżetu miasta. Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montaż ponosi właściciel nieruchomości.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Mielcu,
ul. Żeromskiego 26 (biuro podawcze) lub ul. Żeromskiego 23 (p. nr 20). Termin składania wniosków
do 30 kwietnia 2016 roku. Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej www.mielec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 177888552
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

 

250px-Asbestos_with_muscovite  azbest1  usuwanie-azbestu

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa