W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Komunikat Burmistrza Przecławia

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław!

Kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Zwracam się z prośbą, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 podjęto następujące działania:

 • Zamknięta zostaje dniem 16.03.2020 r. obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, obsługa możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie w celu umówienia spotkania (dowody osobiste tel. 17 227 67 40); w przypadku konieczności dostarczenia dokumentów, zwracamy się z prośbą o umieszczenie pisma w pojemniku znajdującym się przed wejściem do Urzędu. 
 • Uruchomiona zostaje gminna infolinia dot. koronowirusa, nr tel. 17/749 38 59 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu. 
 • Wsparcie dla  osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, objętych kwarantanną można uzyskać w MOPS, tel. 17 227 67 44 do 49.
  Apeluję o pomoc dla mieszkańców  w tym zakresie do radnych, sołtysów lub jednostek OSP.
 • W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę CODIV-19, dla osób zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego, wymagających wsparcia psychologicznego, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu udzielana jest telefoniczna pomoc Pani Psycholog Joanny Marnik, tel. 17 78 00 505 ,17 78 00 474, 737 161 019 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
 • Osobom potrzebującym z terenu Gminy Przecław  udzielana jest zdalna pomoc psychologiczna (telefonicznie, Skype, Messenger), nr tel. 606 613 638. 
 • ZGK w Przecławiu zwraca się z prośbą do Mieszkańców miejscowości Rzemień, Biały Bór, Tuszyma, Dobrynin o podawanie odczytów wodomierzy
  na nr tel. 17 581 31 04 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] do dnia 20.03.2020r. Po upływie wskazanego terminu faktury za dostawę wody i odbiór ścieków wystawiane będą na podstawie średniego zużycia. Powyższe faktury będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie. 
 • Burmistrz Przecławia podjęła decyzję o ograniczeniu działań w związku z niezachowaniem ustawowych terminów płatności I raty podatków lokalnych tj. przez niewysyłanie upomnień do Mieszkańców. 

Drodzy Mieszkańcy, z całą stanowczością apeluję o to, by nie ulegać negatywnym emocjom, a przede wszystkim nie popadać w panikę. Pamiętajmy, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny i obserwacja naszego stanu zdrowia i naszych najbliższych.


e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa