W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Rada Powiatu Mieleckiego w nowym rozdaniu [FOTO]

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu Sędzia Paweł Wojciechowski wczoraj (6.05.24 oficjalnie wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego nowo wybranym radnym kolejnej kadencji.

Rozpoczynając uroczystość Przewodniczący PKW podziękował za bardzo dobrą współpracą ze służbami odpowiedzilanymi za organizację wyborów. – Sekretarz Powiatu Mieleckiego Małgorzata Wiącek, Alan Rosenbeiger Koordynator ds. Wyborów, cały Zespół Informatyków oraz Członkowie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu – wszyscy byli bardzo pomocni i zaangażowani w przygotowanie wyborów, za co im serdecznie dziękuję.

Następnie radni otrzymali oficjalne zaświadczenie o wyborze radnego. Po złożeniu ślubowania na I Sesji Rady Powiatu Mieleckiego, będa mogli oficjalnie rozpocząć swoją służbę na rzecz mieszkańców powiatu mieleckiego.

Obradująca Rada Powiatu Mieleckiego na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała Przewodniczącego Rady. Kandydatami na to stanowisko byli Maria Napieracz oraz Marek Paprocki.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu Mieleckiego został Marek Paprocki – jego kandydaturę poparło 13 radnych. Maria Napieracz uzyskała 12 głosów.

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała dwóch wiceprzewodniczących. W głosowaniu tajnym wybrano na tę funkcję Jacka Tejchmę oraz Tomasza Ortyla.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego zostały zgłoszone 3 kandydatury – Jacka Tejchmy, Tomasza Ortyla i Zbigniewa Tymuły. Większość w głosowaniu tajnym uzsykali Jacek Tejchma 14 głosów i Tomasz Ortyl uzyskując 13 głosów. Zbigniew Tymuła otrzymał 12 głosów.

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała nowego starostę. Został nim Kazimierz Gacek, który uzyskał większość podczas tajnego głosowania. Jego kontrkandydatem był Waldemar Barnaś.

GACEK KAZIMIERZ LESZEK, urodzony 28 VIII 1967 r. w Mielcu, syn Władysława i Genowefy z domu Stachura. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1986 r. Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia Rzeszów ukończył w 1991 r. Po studiach podjął pracę w Urzędzie Pracy w Mielcu. Prowadził m.in. sprawy zwolnień grupowych, bezrobocia strukturalnego, jak również zarejestrował i wydał decyzje na zasiłki przedemerytalne oraz świadczenia przedemerytalne dla pierwszych kilku tysięcy bezrobotnych. Od 1999 r. do 2010 r. pracował w Urzędzie Skarbowym w Mielcu, w tym jako komisarz skarbowy. W wyborach samorządowych w 2010 r. został wybrany na wójta Gminy Mielec. W czasie pełnienia tej funkcji w latach 2010-2014 zainicjował m.in. prace nad powołaniem gminnej strefy przemysłowej. Wiele czasu poświęcał działalności społecznej. W czasie studiów był działaczem podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1987-1991), przewodniczącym Międzyuczelnianego Komitetu Koordynacyjnego NZS Uczelni Rzeszowskich, członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz członkiem senatu tej uczelni. Był wybrany na przewodniczącego samorządu studenckiego i działał w ramach Ogólnopolskich Zjazdów Samorządów Studenckich – poprzednika Parlamentu Studentów RP. Udzielał się też w miejscu zamieszkania. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem LKS Podleszany oraz współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze, członkiem Komisji Rewizyjnej Start Wola Mielecka, współorganizatorem rozgrywek ligi powiatowej w piłce nożnej i organizatorem wielu form pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym wymian międzynarodowych młodzieży. Jest działaczem powiatowych struktur Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu. Jako działacz społeczny, a także jako wójt podejmował wiele inicjatyw na rzecz demokracji i wolności poprzez wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. W wyborach samorządowych 21 X 2018 r. został wybrany na radnego Rady Powiatu Mieleckiego na kadencję 2018-2023, a następnie na wiceprzewodniczącego tejże Rady.

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała wicestarostę powiatu mieleckiego. Został nim ponownie Andrzej Bryła, który uzyskał większość podczas tajnego głosowania.

Andrzej Bryła urodzony 7 IV 1962 r. w Mielcu, syn Kazimierza i Janiny z domu Jedynak. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, maturę zdał w 1981 r. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i w 1986 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. W latach 1986-1990 pracował na Wydziale Wózka Golfowego w WSK „PZL-Mielec”. Od 1990 r. uczył matematyki w Szkole Podstawowej nr 11 w Mielcu. W 1991 r. ukończył kurs pedagogiczny w Rzeszowie, w 1994 r. studia podyplomowe w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1997 r. otrzymał I Stopień Specjalizacji Zawodowej z zakresu matematyki. Również w tym roku, po wygraniu konkursu, został dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11. W 1999 r. znów wygrał konkurs, tym razem na stanowisko dyrektora nowo utworzonego Gimnazjum nr 4 w Mielcu na osiedlu Dziubków. Zorganizował placówkę od podstaw i w znaczącym stopniu wpłynął na program jej działalności i styl pracy. Jest nauczycielem dyplomowanym. W 2002 r. został wybrany radnym Rady Powiatu Mieleckiego na kadencję 2002-2006, a następnie przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W 2004 r. został dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Łąkowej, powstałego z połączenia Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4. W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskał mandat radnego powiatowego, a następnie powierzono mu funkcję wicestarosty powiatu mieleckiego na kadencję 2010-2014. W 2014 r. został ponownie wybrany na radnego powiatowego i na członka Zarządu w kadencji 2014-2018. W wyborach samorządowych 21 X 2018 r. zdobył mandat radnego Rady Powiatu Mieleckiego, a następnie powierzono mu funkcję wicestarosty powiatu mieleckiego w kadencji 2018-2023.

Większością głosów na funkcje Członków Zarządu Powiatu Mieleckiego zostali wybrani Zbigniew Działowski, Andrzej Chrabąszcz oraz Grzegorz Tychanowicz.

Obradująca Rada Powiatu Mieleckiego wybrała członków Zarządu Powiatu. Podczas głosowania tajnego większością głosów zostali wybrani Zbigniew Działowski, Andrzej Chrabąszcz oraz Grzegorz Tychanowicz.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Kontrolę autokaru turystycznego może zgłosić każdy [FOTO]

Wiadomości Mielec

Dla mojej najpiękniejszej Mamy – koncert [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa