W Cieniu Jupiterów Mielec

Rada

Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Informacje

Seniorzy z Mielca laureatami ogólnopolskiego konkursu

Wiadomości Mielec
Mielecka Rada Seniorów laureatem ogólnopolskiego konkursu „Liderzy aktywności społecznej 60+” W dniach 8-9 grudnia 2022 r. w Krakowie odbył się Konwent Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Przedstawiciele ww. Porozumienia spotkali się by poruszyć sprawy ważne dla seniorów. Konwent, który 8 grudnia...
Informacje

Debata nad projektem budżetu powiatu

Wiadomości Mielec
Niemal w pełnym składzie osobowym mieleccy radni dyskutowali na połączonym posiedzeniu komisji nad przyszłorocznym budżetem.  Projekt przyszłorocznych wpływów i wydatków zawierał już w swej konstrukcji propozycje zarówno radnych, poszczególnych środowisk, jak tez sugestii pochodzących od mieszkańców. Zawiera on także przyznane...
Informacje

Po raz ostatni obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku starostwa

Wiadomości Mielec
Zasiadający w Komisji przedstawiciele Rady Powiatu, służb mundurowych, podległych starostwu instytucji oraz pracownicy istotnych dla bezpieczeństwa wydziałów starostwa prezentowali swoje przygotowanie do akcji „Zima 2022/2023”. Działające na terenie powiatu służby drogowe zapewniają o pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Zgromadzono...
Galerie Historia Imprezy masowe i koncerty Informacje Kultura i nauka Materiały video

Wieczornica Patriotyczna „Dla Niepodległej” [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach oraz artyści działający przy Ośrodku Kultury Gminy Mielec postanowili uczcić 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.  W sobotni wieczór (12.11) niedawno oddana do użytku sala gimnastyczna w Książnicach zmieniła się w biało czerwoną sale koncertową,...
Galerie Informacje

Prezydent Jacek Wiśniewski uzyskał absolutorium Rady Miasta [FOTO]

Wiadomości Mielec
Rada Miejska w Mielcu podczas kolejnej sesji, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2021. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych,...
Galerie Informacje

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej [FOTO]

Wiadomości Mielec
W poniedziałek 6 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego obradowała Młodzieżowa Rada Miejska w Mielcu. Posiedzenie przebiegało w atmosferze konstruktywnej dyskusji nad sposobami włączenia młodzieży z mieleckich szkół do działań na rzecz miasta i młodych ludzi. W efekcie owocnej debaty podjęto...
Informacje

Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Wiadomości Mielec
30 maja br. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Najważniejszym jej punktem była dyskusja na temat przyszłej współpracy mieleckiego szpitala z American Heart of Poland (PAKS).  Radni podjęli między innymi uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla społeczności lokalnej Ukrainy, podniesienia...
Galerie Informacje

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej [FOTO]

Wiadomości Mielec
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej, które odbyło się w czwartek 21 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mielcu (sala św. Jana Pawła II) wybrano przewodniczącego rady i prezydium. Z grona dwóch kandydatów przewodniczącą została wybrana Julia Dybska z II Liceum...
Informacje

Młodzieżowa Rada Miejska

Wiadomości Mielec
W mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu. W wyniku przeprowadzonych wyborów mieleckie szkoły wybrały swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uchwałę o utworzeniu swojego młodzieżowego odpowiednika w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej...
Galerie Informacje Kultura i nauka

Dzień Edukacji Narodowej w „Artystycznej Ósemeczce” [FOTO]

Wiadomości Mielec
„Proszę Pani , proszę Pani, jak to zrobić mam? Nasza Pana , nasza Pani wszystko powie nam …” To są słowa przedszkolnej piosenki, ale te słowa, nauczyciele przedszkola słyszą codziennie kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu dnia, od swoich...
Informacje Materiały video Przestępstwa, skandale, afery Sport Wywiady

Sesja Rady Miasta poświęcona aktualnej sytuacji finansowej piłkarskiego klubu Stal Mielec [VIDEO]

Wiadomości Mielec
We wtorek na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tematem obrad była aktualna sytuacja finansowa klubu Stal Mielec. We wtorek na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tematem obrad była...
Informacje

Wczoraj obradowała Rada Społeczna mieleckiego szpitala

Wiadomości Mielec
W środę (4.08) odbyła się Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Rozmawiano o bieżącej sytuacji w mieleckiej lecznicy. Porządek obrad obejmował informację o sposobie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Jarosława Kolendo. Następnie Jarosław...
Galerie Informacje

Wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy Padew Narodowa

Wiadomości Mielec
Po przeprowadzonej debacie Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy Padew Narodowa za rok 2020. Na ostatniej sesji Rady Gminy odbyła się szeroko rozumiana debata o stanie gminy. Jej podstawą był opracowany raport i materiały z wykonania...
Informacje

Stanowisko klubu radnych PiS w sprawie wotum zaufania

Wiadomości Mielec
Stanowisko klubu radnych PiS odnośnie głosowania przeciw udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w radzie powiatu mieleckiego będzie głosował przeciw udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego oraz przeciwko udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu...
Galerie Historia Informacje

Remont miejsc pamięci narodowej [FOTO]

Wiadomości Mielec
Powiat Mielecki wesprze Miasto Mielec w realizacji remontu Pomnika Armii Krajowej oraz ściany pamięci żołnierzy polskich przy Szkole Podstawowej Nr 3.Decyzję o przekazaniu samorządowi miejskiemu dotacji celowej w kwocie 30 tys. złotych Rada Powiatu Mieleckiego podjęła podczas ostatnich obrad, w...
Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa