W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Po raz ostatni obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku starostwa

Zasiadający w Komisji przedstawiciele Rady Powiatu, służb mundurowych, podległych starostwu instytucji oraz pracownicy istotnych dla bezpieczeństwa wydziałów starostwa prezentowali swoje przygotowanie do akcji „Zima 2022/2023”.

Działające na terenie powiatu służby drogowe zapewniają o pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Zgromadzono niezbędne zapasy środków do posypywania dróg oraz sprzętu do ich odśnieżania. Drogowcy przyznają jednocześnie, że przygotowania te pociągnęły za sobą znacznie większe środki finansowe, niż w latach poprzednich. Ma to ścisły związek z utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją, która znacząco wywindowała ceny zakupywanych środków i usług.

Mimo to, jak podkreślają, nie będzie ograniczeń w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki ochotnicze – jako służby interwencyjne koncentrują swoje działanie głównie na przestawieniu swojego sprzętu na okres zimowy oraz utrzymaniu go w gotowości do działania. Ze względu na specyfikę zimowej pory roku zmienia się także zakres udzielanej pomocy mieszkańcom, w tym także kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz na terenie prywatnych posesji. Jak wynikało z przedstawionych raportów, wszystkie jednostki straży osiągnęły już pełny stopień gotowości do okresu zimowego.

Policja sprawdzać będzie miejsca pobytu osób bezdomnych. Dodatkowo mundurowi zbierać będą informacje o osobach których nie stać na ogrzanie swoich domów. Informacje te będą przekazywać do stosownych służb i instytucji, aby te umożliwiły takim osobom sposobność ogrzania się, czasowego przeniesienia w inne miejsce – do rodziny lub znajomych, albo też, o ile to możliwe, pomogły choć w części w zakupie opału.

Powiatowy nadzór budowlany zapowiada wyrywkowe kontrole instalacji gazowych i kominiarskich w prywatnych posesjach. To efekt zmian przepisów prawa budowlanego. Do tej pory dotyczyło to budynków użyteczności publicznej. Teraz takim kontrolom z roku na rok poddawana będzie coraz większa liczba domów prywatnych. Jak co roku sprawdzane będą również, po opadach śniegu, wielkopowierzchniowe budynki na okoliczność zrzucania zalegającego na dachach śniegu.

Niestosowanie się do zaleceń nadzoru budowlanego karane będzie mandatami.

Szczególne znaczenie w tym czasie ma zakres świadczonej pomocy dla osób w podeszłym wieku, wielodzietnych czy ubogich. Nadzór nad pomocą kierowaną do takich osób prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracuje ono ściśle ze swoimi miejskimi i gminnymi odpowiednikami, a działania tych jednostek, choć podległych terytorialnie pod samorządy, na terenie których działają, są koordynowane i wzmacniane przez PSPR. Jest to możliwe między innymi dzięki bieżącej wymianie informacji oraz ich aktualizacji zarówno co do stanu liczebnego osób wymagających pomocy, jak też jej zakresu.

Na zakończenie członkowie Komisji zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Mieleckiego na 2023 rok w zakresie dotyczącym utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak oraz Przewodniczący  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wręczyli wszystkim członkom i współpracującym z nią pracownikom starostwa listy gratulacyjne i podziękowania za wszelką okazaną pomoc i współpracę w realizacji zadań Komisji.

Jak podkreślano podczas krótkiej uroczystości, mijająca kadencja należała do najtrudniejszych, o ile nie była najtrudniejsza ze wszystkich dotychczasowych kadencji. To właśnie w latach 2020 – 2022 członkom komisji przyszło się zmagać z wyzwaniami, jakich nie doświadczono w poprzednich latach, przy czym obydwa negatywne zjawiska: pandemia wirusa Covid oraz ASF (afrykański pomór świń) nałożyły się na siebie wzajemnie. Obu zagrożeniom trzeba było sprostać, nie mając wzorców reagowania wypracowanych w latach poprzednich. Jak oceniono, w obu przypadkach członkowie Komisji stanęli na wysokości czekających ich zadań.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa