W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Komunikat na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Mielcu [FOTO, VIDEO]

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieautoryzowanymi informacjami dotyczącymi sytuacji Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu, poniżej przedstawiam syntetyczną informację dotyczącą funkcjonowania i kondycji finansowej mieleckiej placówki.

Dane finansowe szpitala za rok 2016:

  • Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 88 776 342,01 zł
  • Koszty działalności operacyjnej szpitala 98 029 509,59 zł

  • Amortyzacja 5 514 987,88 zł
  • Strata netto – 5 823 209,60 zł

Na wynagrodzenia personelu zatrudnionego w szpitalu na podstawie umów o pracę w roku 2016 przeznaczono 32 576 818,46 brutto zł.

Na dzień 12 czerwca 2017 r. na podstawie umów o pracę szpital zatrudniał 837 pracowników (w tym 426 pielęgniarek oraz 42 położne). Średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarki/położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w I kwartale 2017 r. wynosiło 3 843,70 zł brutto miesięcznie. Udzielone oraz planowane podwyżki wynagrodzeń:

  • W styczniu 2015 r. personelowi średniego szczebla (w szczególności pielęgniarkom i położnym) udzielono podwyżek w kwocie 125 zł brutto miesięcznie (w przypadku niewielkiej części załogi osiągającej określone dochody była to kwota 60 zł brutto miesięcznie). Podwyższenie płacy do podstawy wynagrodzenia zwiększa pozostałe składniki wynagrodzenia.
  • Od maja 2016 r. wynagrodzenie personelu szpitala wzrosło o kolejne 100 zł brutto miesięcznie do podstawy wynagrodzenia (rozliczenie nastąpiło od kwietnia 2017 r.).

W dniu 8 czerwca 2017 r. Sejm RP przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (zakresem objęte są m.in. samodzielne zakłady opieki zdrowotnej w tym mielecki szpital). W związku z tą ustawą podwyżki obejmą m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy stażystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki i położne.

Finansowanie podwyżek wynagrodzeń zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy spoczywać będzie na podmiotach leczniczych, które zatrudniają ww. pracowników. Powodować to będzie konieczność ponoszenia większych niż dotychczas wydatków na wynagrodzenia przez mielecki szpital.

Informacje o możliwości prywatyzacji: Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o możliwej prywatyzacji szpitala nie mają pokrycia w faktach. Takie działania nie są podejmowane, a wszystkie dotychczas podejmowane kroki mają na celu porządkowanie sytuacji finansowej i organizacyjnej w mieleckim szpitalu. Ponadto, obowiązujący stan prawny nie dopuszcza możliwości prywatyzacji szpitala, ponieważ w ustawie o działalności leczniczej istnieje zakaz prywatyzacji szpitali publicznych. Zgodnie z art. 6 ust. 9 w/w ustawy wyłączona została możliwość prywatyzacji szpitali, dla których organem założycielskim jest podmiot publiczny, czyli np. powiat.

Planowane do rozpoczęcia w 2017 r. kluczowe inwestycje w szpitalu – zestawienie oraz etapy prac poniżej:

• Modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału rachunkowego (SOR) – w toku

• Przebudowa oddziału ginekologii – planowana zmiana projektu przebudowy oddziału nastąpi w II półroczu 2017 r.

• Przebudowa bloku operacyjnego – wniosek o dotację przeszedł pozytywnie ocenę formalną

• Przebudowa oddziału naczyniowego – w toku

• Przebudowa pomieszczeń do opieki lekarskiej świąteczno-nocnej – trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej

• Zakup tomografu – w toku pozyskiwanie środków zewnętrznych

Łączna wartość ww. prac przekroczy 21 mln złotych (10 mln złotych stanowić będą środki przekazane przez Powiat Mielecki, pozostałe środki to dotacje zewnętrzne oraz w niewielkiej części środki własne szpitala).

Inne informacje: Zakładowe organizacje związkowe działające na terenie szpitala zgłosiły w dniu 7 czerwca 2017 r. Dyrekcji Szpitala spór zbiorowy. Przedmiotem sporu zbiorowego są kolejne podwyżki wynagrodzeń oraz odszkodowania dla pracowników w przypadku przekształcenia szpitala.

 

Z wyrazami szacunku,
Leszek Kwaśniewski
Dyrektor Szpitala

Poniżej prezentujemy materiał z wizyty Tv Trwam w Mielcu

 

[youtube (https://www.youtube.com/watch?v=11-yc9uSCCM&feature=youtu.be&w=925&h=520]

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dni Wampierzowa w tym roku intensywnie Powitały Lato [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

PZL Mielec nadal sponsorem Klubu FKS Stal Mielec S.A.

Wiadomości Mielec

W szpitalu fotele do kangurowania i karmienia noworodków od WOŚP [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa