W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Kultura i nauka Lifestyle

Konferencja – „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem” [FOTO]

23 października 2017 r. w Hotelu Atena w Mielcu z inicjatywy Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyła się konferencja pod nazwą „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem”.

Spotkanie, które miejmy nadzieję zapoczątkuje pewien cykl, zgromadziło zaszczytne grono osób reprezentujących edukację, naukę, biznes, a także przedstawicieli samorządów i instytucji, które mają realny wpływ na kondycję zarówno edukacji, jak i gospodarki. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, Pan Jan Myśliwiec – Wiceprezydent Mielca oraz Pan Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Pan Krzysztof Ślęzak – Dyrektor Oddziału ARP S. A. w Mielcu otwierając konferencję przywitał przybyłych gości i podziękował za dotychczasową współpracę na linii edukacja–nauka–biznes. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Wspierająca rola Zarządzającego strefą w dialogu edukacja – biznes” przedstawił główne cele działalności ARP w Mielcu, jako zarządzającego SSE EURO PARK Mielec. Jedną z ról Agencji Rozwoju Przemysłu jest wspieranie nowych inwestycji i działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców z uwzględnieniem makroregionów oraz celów gospodarczych Polski.

Równocześnie zadania ARP mają być realizowane poprzez współpracę ze szkołami zawodowymi oraz uczelniami, tak aby uwzględniać potrzeby rynku pracy w korelacji z edukacją. W związku ze zmianą przepisów od przyszłego roku Polska będzie jedną specjalną strefą inwestycji, tym samym niezależnie od lokalizacji działalności gospodarczej, wszystkie przedsiębiorstwa po spełnieniu odpowiednich kryteriów będą mogły otrzymać taką samą pomoc publiczną.

Jednym z warunków korzystania z pomocy publicznej będzie współpraca przedsiębiorstw z edukacją i nauką, między innymi poprzez tworzenie klas patronackich, organizację staży, praktyk, a także zlecanie uczelniom wyższym różnego rodzaju badań. Dlatego też zaznacza się wyraźna zależność: współpraca, o której mowa to już nie tylko kwestia ideologiczna, ale w ogromnej mierze biznes dla firm.

Podczas konferencji wręczono wyróżnienia dla aktywnych przedsiębiorców, którzy „wspierają pracowników w rozwoju kariery zawodowej, młodzież w rozwoju kompetencji i umiejętności technicznych, współpracują z uczelniami, szkołami i placówkami edukacyjnymi, a także wspierają zarządzającego strefą w dialogu biznesu z edukacją”. Wyróżnione firmy to: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o. oraz Sierosławski Group Jan Sierosławski. Za wieloletnią i znaczącą rolę w dialogu edukacja – nauka – biznes zostało docenione również Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia.

Dr hab. inż. Bolesław Karwat, który do niedawna pełnił funkcję kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, w imieniu rektora AGH prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki przekazał majątek ruchomy ZOD AGH w Mielcu na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, który ma być wykorzystywany podczas zajęć odbywających się w Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”.

Pan Zdzisław Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu przedstawił model współpracy edukacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Słowem kluczem we wspomnianym dialogu jest partnerstwo edukacji i biznesu, mimo iż realizują one inne misje. Misją edukacji jest kształcić na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami gospodarki opartej na wiedzy. Misją biznesu jest z kolei działać dla osiągniecia zysku. Te dwie strony łączy młody człowiek – uczeń, później wykształcony absolwent i wreszcie kompetentny pracownik. To właśnie on zapewnia zysk dla przedsiębiorcy. Dlatego warto w niego zainwestować już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, bo posługując się przysłowiem możemy rzecz: „czego Jaś się nie nauczył w szkole, tego Jan nie będzie umiał”. Stajemy przed pytaniem, czego uczyć tego młodego człowieka; czy tylko zawodu, a może warto skupić się jeszcze na umiejętnościach miękkich?

Zapewne tak, bo przecież doświadczenie pokazuje, że raz wyuczony zawód nie starcza na całe życie, a do zdobywania nowego niezbędne są kompetencje miękkie. W prezentacji pokazano konkretne przykłady dialogu edukacji i biznesu, które są realizowane w ramach projektów „Mielec stawia na zawodowców” oraz „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”. Przekonywująco wybrzmiała również współpraca z PZL Mielec przy organizacji zajęć praktycznych dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy oraz współpraca z Kirchhoff Polska przy organizacji zajęć w systemie modułowym dla osób już pracujących.

W dobie deficytów kadrowych na rynku pracy, bardzo cennym wystąpieniem, nie tylko dla przedstawicieli edukacji i nauki, ale także przedsiębiorców było wystąpienie Pani dr Magdaleny Jelonek z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która opierając się na wynikach badań przedstawiła kompetencje przyszłości, tj.: krytyczne myślenie i nadawanie sensu działaniom, inteligencja społeczna, nowatorskie myślenie, kompetencje międzykulturowe, analiza danych i formułowanie na ich podstawie wniosków, kompetencje językowe specyficzne dla nowych mediów, multidyscyplinarność, wirtualna współpraca, umiejętność projektowania i filtrowania najważniejszych informacji.

Wśród czynników, które mają realny wpływ na kondycję rynku pracy należy wyróżnić: wzrastająca długość życia (w dobrej kondycji), inteligentne urządzenia i systemy (zamazanie rozdziału ludzie – maszyny), komputeryzacja i „programowalność” rzeczywistości, nowe media a tym samym nowe sposoby komunikacji, świat globalnie połączony, odmienne struktury organizacyjne i warunki pracy.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w swoim wystąpieniu odniósł się do sposobu myślenia „na tak” w kontekście transferu technologii z uczelni do przemysłu.

W gospodarce opartej na wiedzy, współpraca na styku nauka-biznes jest jednym z najistotniejszych procesów innowacyjnych. W społeczeństwie wiedzy gospodarka potrzebuje od uczelni dobrze wykształconych i zmotywowanych ludzi, pomysłów na przełomowe innowacje, a także wiedzy stanowiącej podstawę do opracowania nowych technologii i produktów. Z drugiej strony nauka oczekuje od przemysłu zapotrzebowania na badania oraz finansowania. Różnice między nauką a przemysłem są znaczące, ale trzeba zastanowić się jak budować pomosty między tymi dwoma światami.

W Polsce nie mamy jeszcze takich tradycji, ale AGH ze swoją ofertą stara się te tendencje przełamywać (mi.in. poprzez Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH). W koncepcji myślenia na tak trzeba uświadomić sobie, że czynnikiem kluczowym są ludzie, gdyż transfer wiedzy jest najskuteczniej i najlepiej realizowany przez transfer ludzi. To człowiek jest kluczem do sukcesu.

Dr inż. Dominik Kowal, dr inż. Arkadiusz Szmal i dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski – reprezentanci Centrum Transferu Technologii AGH oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. podzielili się doświadczeniami związanymi ze scoutingiem wiedzy i technologii AGH. Priorytetem uczelni jest realizacja zadań wpisanych w trójkąt wiedzy, na który składają się kształcenie, badania naukowe oraz innowacje. Sama uczelnia winna stawać się konsorcjum akademicko-gospodarczym, tak aby zwiększyć efektywność transferu wiedzy do przemysłu. Kluczowa w tym procesie jest rola brokerów innowacji, którzy są pośrednikami w kontaktach nauki z przemysłem. Dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski zaprezentował uczestnikom konferencji konkretne przykłady dobrych praktyk związane z wykorzystaniem wiedzy akademickiej w przemyśle.

Dr inż. Krzysztof Kurowski w wystąpieniu „Cyfrowa gospodarka inspirowana cyfrową nauką” przedstawił skrótowo profil działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego ICHB PAN, którego rolą jest wspieranie nauki poprzez tworzenie infrastruktury teleinformatycznej i warunków do rozwoju cyfrowej nauki i gospodarki. Obecnie w wielu przypadkach odchodzi się od rzeczywistych symulacji na rzecz symulacji komputerowych, co niewątpliwie może przyspieszać procesy produkcyjne. PCSS jest cennym partnerem naukowo-technologicznym dla przedsiębiorstw ułatwiającym wprowadzanie innowacji i szeroko pojęty rozwój (m.in. poprzez symulacje komputerowe, wirtualną rzeczywistość, wizualizacje itp.). Ponadto posiada ugruntowaną pozycję jako partnera w wielu projektach badawczo-rozwojowych realizowanych na arenie polskiej i międzynarodowej.

Prawidłowe zidentyfikowanie potrzeb, określenie problemów, wyznaczenie pewnych kierunków działań, a także podjęcie efektywnej współpracy pomiędzy edukacją, nauką i biznesem wpłynie na wypracowanie standardów działań sprzyjających zarówno efektywniejszemu kształceniu, jak i pozyskiwaniu pracowników, co w przyszłości przyczyny się do sukcesu społeczno-gospodarczego nie tylko naszego regionu, ale także Polski.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli 

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa