W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Lepiej Grać Niż Ćpać! – Powiat Mielecki wraz z IPA Region Mielec startuje z nowym projektem

Powiat Mielecki wspólnie z partnerem International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska – Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA  – Region Mielec przystąpił do realizacji projektu – „# LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ ! – profilaktyka uzależnień w Powiecie Mieleckim”.

Projekt dofinansowany został z Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niniejszy projekt jako jedyny z Województwa Podkarpackiego został wybrany z obszaru działania 2 – „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”.

 

normal_zdjecie023

 

 

Projekt – „#LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ ! – profilaktyka uzależnień w Powiecie Mieleckim” realizowany będzie w sześciu szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Mieleckiego i obejmie swoim zasięgiem  4 234 uczniów tych szkół. Projekt zakłada działania interaktywne, polegające na zaangażowaniu młodzieży i aktywizowaniu ich do wyrobienia postawy antynarkotykowej. Zainicjowane przez projekt działania, mają kształtować pozytywne postawy młodych ludzi, które będą motywować, inspirować, rozwijać kreatywność oraz przedstawiają im zagrożenia uzależnieniami i możliwość wyboru i asertywnych zachowań.

 

To manifest młodego pokolenia przeciw narkotykom !

To świadomy wybór bycia wolnym od uzależnień !

 

Inauguracja projektu odbędzie się na imprezie sportowej – „FOOTBAL CHALLENGE” w dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu. Wezmą w niej udział wytypowane reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych – męska kadra sprawdzi swoje siły w międzyszkolnym turnieju piłki nożnej – walcząc o I miejsce, z kolei Panie wezmą udział w MARATONIE ZUMBY. Ponadto odbędzie się WYZWANIE ULTRASÓW, czyli rywalizacja pomiędzy grupami młodzieży, o jak najlepsze kibicowanie swojej drużynie piłkarskiej. ULTRASI będą również odpowiedzialni za tworzenie i koordynacje widowiskowej oprawy meczów, która opierać się będzie na prezentacji rożnych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.  Projekt od samego początku angażuje mieleckich sportowców, którzy z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do naszego projektu .……

W ramach projektu odbędą się również spotkania informacyjne terapeutów z uczniami i rodzicamint. obecnych zagrożeń i uzależnień. Zostanie również utworzony dyżur terapeutów na indywidualne konsultacje z rodzicami.

W ramach zaangażowania młodzieży ogłoszony zostanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs filmowy   „Manifest młodych przeciw uzależnieniu” – działania profilaktyczne widziane oczami młodych ludzi i ich otoczenia w celu zapobiegania zażywaniu narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Zgłoszone filmy zostaną opublikowane na profilu facebook’owym Powiatu Mieleckiego www.facebook.com/PowiatMielecki, a głosowanie i wybór najlepszego filmiku odbędzie się poprzez największą ilość „lajków”  J

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie również przeprowadzona anonimowa ankieta wśród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które posłużą Policji Powiatowej
w Mielcu i samorządom do stworzenia diagnozy sytuacji uzależnień i map zagrożeń w powiecie mieleckim.

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja interdyscyplinarna na której zostaną poruszone tematy związane z poznaniem zagrożeń współczesnego świata,  możliwościami profilaktyki i terapii uzależnień oraz wymianą doświadczeń dotyczących dobrych praktyk.

Niezwykle istotnym aspektem i celem projektu jest kompleksowe podejście do kwestii profilaktyki uzależnień oraz wdrożenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie systemu wartości młodzieży i rodzin. Kształtowania przekonań normatywnych i umiejętności psychospołecznych chroniących przed życiem narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Wzmacnianie wymienionych postaw, poprzez edukacje  młodzieży i rodziców, sprzyja zmniejszeniu popytu na narkotyki i inne substancje psychoaktywne.

 

Regulamin + załączniki

Regulamin_-konkurs_filmowy_manifest.docx (24.82 Kb)

Załącznik_1_-_formularz_zgłoszenia_do_konkursu_filmowego.docx (26.63 Kb)

Załącznik_2_-_zgoda_wizerunek.docx (17.33 Kb)

Regulamin_konkursu.pdf (1.42 Mb)

lepiej1

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa