W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje Materiały video

Marszałek wnioskuje o wstrzymanie instalacji Kronospanu [VIDEO]

Marszałek złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie użytkowania instalacji przez firmę Kronospan.

Producent płyt drewnopochodnych funkcjonuje w Mielcu od 20 lat. Mieszkańcy Mielca od dłuższego czasu skarżą się, że ich zdaniem firma negatywnie wpływa na jakość mieleckiego powietrza.
Swoją decyzję marszałek ogłosił dziś podczas sesji rady miasta w Mielcu. Jeden z punktów był poświęcony jakości mieleckiego powietrza.

Jedynym podmiotem uprawnionym do kontrolowania wpływu działania firmy na czystość powietrza jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Mnóstwo kontroli, które przeprowadzał WIOŚ na wniosek zaniepokojonych mieszkańców nie wykazywały negatywnego wpływu na środowisko, podobnie jak kontrola Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ostatnia kontrola trwała od 26 stycznia do 28 lutego. 2 marca WIOŚ ogłosił, że również w tym przypadku nie zanotowano naruszeń pozwolenia zintegrowanego dla Kronospanu. 9 marca WIOŚ wydał kolejny komunikat w którym czytamy: „Po analizie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów na emitorze suszarni włókien, stwierdzono wartości wyższe we wskaźnikach dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, w porównaniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Uzyskane wyniki pomiarów będą stanowić podstawę do dalszych działań administracyjnych w stosunku do kontrolowanego podmiotu”.
W tej sytuacji marszałek województwa złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wstrzymanie użytkowania instalacji przez firmę Kronospan.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że WIOŚ po raz pierwszy zanotował możliwość naruszenia pozwolenia zintegrowanego, marszałek województwa wszczął postępowanie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego firmie Kronospan.

O pozostałych działaniach związanych z procedowaniem pozwolenia zintegrowanego mówił dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kulig, który zaprosił do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej, będącej elementem konsultacji społecznych przy procedowaniu zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Kronospanu. Każdy może w niej wziąć udział i zgłosić swoje uwagi do przygotowanego pozwolenia o które wnioskuje firma.

To stało się podstawą dla marszałka Podkarpacia Władysława Ortyla by złożyć wniosek do WIOŚ o wstrzymanie działalności instalacji firmy Kronospan, gdzie wykryto przekroczenia. Podobny wniosek złożył także pełniący obowiązki prezydenta Mielca Fryderyk Kapinos.

Marszałek Ortyl dodał, że również rozpoczął procedurę uchylenia tak zwanego zezwolenia zintegrowanego, które umożliwia działalność firmie Kronospan w Mielcu.

Informacje te samorządowcy przekazali 15 marca 2018 na sesji Rady Miejskiej w Mielcu.

wg.UMWP

Poniżej prezentujemy wystąpienie Marszałka Władysława Ortyla na wczorajszej sesji Rady Miasta, a także prezydenta Mielca Fryderyka Kapinosa, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Andrzeja Kuliga i Krystyny Sołek – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=A1Fk_2Is9J0&w=925&h=520]

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości