18 sierpnia 2018, 10:33
Slider
Image default
Przestępstwa, skandale, i afery

Mobilny monitoring powietrza w Mielcu

Mobilna stacja monitoringu powietrza zakupiona w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 rozpoczęła pomiary jakości powietrza nad Mielcem.

W sobotę 27 czerwca wykonano próbne pomiary w trzech punktach miasta: w pobliżu Galerii Nawigator (obok pływalni przy ulicy Powstańców Warszawy), w okolicach bulwarów nad rzeką Wisłoką oraz w centrum miasta obok budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i obiektów MOSiR-u.

Za pomocą mobilnej stacji monitoringu zainstalowanej na przyczepie samochodowej można wykonywać pomiary zawartości w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM 10, LZO (lotnych związków organicznych) oraz benzo(a)pirenu, a także pomiary natężenia hałasu i badania meteorologiczne.

W miesiącu lipcu Urząd Miejski w Mielcu ma rozstrzygnąć przetarg na wykonywanie przy użyciu tej stacji pomiarów i monitoringu warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie miasta Mielca.

Funkcjonowanie stacji wpisuje się w działania jakie podejmuje Urząd Miejski w Mielcu w walce o czyste powietrze nad naszym miastem. Pierwszym krokiem w wykorzystaniu mobilnego monitoringu były wykonane na zlecenie prezydenta Daniela Kozdęby w listopadzie i grudniu ubiegłego roku pomiarów stężenia w powietrzu pyłów PM10 i PM 2,5. Pomiary za pomocą mobilnej stacji przeprowadzono w wybranych różnych częściach Mielca (40 punktów pomiarowych), co pozwoliło uzyskać sieć pomiarową obejmującą obszar całego miasta wraz z udokumentowanym rozkładem występujących poziomów zanieczyszczeń.

Przeprowadzone badania, uwzględniające kierunek i siłę wiatru, niezbicie wykazały, że na jakość powietrza w Mielcu ma wpływ nie tylko emisja z emitorów przemysłowych (w tym z emitorów Kronospanu), ale także emisja z kotłowni budynków w zabudowie jednorodzinnej.

Badania wykonał dr Jakub Nowak, pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Raporty z tych badań były na początku bieżącego roku prezentowane podczas otwartych spotkań Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby z mieszkańcami poszczególnych mieleckich osiedli. Głównym wnioskiem powstałym po badaniach dr Jakuba Nowaka była konieczność powstania Miejskiego Systemu Zarzadzania Jakością Powietrza.

Bazując na doświadczeniu wyniesionym z przedstawionych badań i raportów uznano, że korzystniejszym rozwiązaniem dla monitorowania jakości powietrza nad Mielcem będzie zakup mobilnej stacji monitoringu, dającej możliwość wykonywania pomiarów w dowolnie wybranych punktach miasta. Jej mobilność pozwala na pomiary zarówno zanieczyszczeń przemysłowych, jak i tych pochodzących z tzw. niskiej emisji.

Szczegółowy zakres prac dotyczących zaplanowanego na drugą połowę bieżącego roku monitoringu warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie Mielca oprócz prowadzenia stałych automatycznych pomiarów w wyznaczonych punktach, obejmuje także pomiary meteo wraz z pomiarami dla opracowania sieci pomiarowej monitorowania jakości powietrza pod względem pyłu PM 2,5 i PM 10 (dwa razy w miesiącu w 50 punktach miasta) oraz takie same pomiary dla oddziaływania strefy przemysłowej (1 raz w miesiącu w 30 punktach).

Wykonywane będą także interwencyjne pobory próbek i badania w laboratorium zawartości w powietrzu benzenu, LZO i formaldehydu raz interwencyjne pomiary hałasu. Planowane jest udostępnianie online wyników przeprowadzanych pomiarów.

Edward Tabor

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaloguj

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja