W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Modernizacja zieleni przy al. Niepodległości [FOTO]

W ramach trwających od 26 lutego ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących zmian w zieleni przy al. Niepodległości, 1 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu miało miejsce spotkanie konsultacyjne z ekspertami i mieszkańcami Mielca.

Tematem spotkania było rozważanie nad projektem modernizacji zieleni wzdłuż Alei Niepodległości oraz wymiany rosnących przy niej drzew, których pogarszający się stan fitosanitarny powoduje, że ich wycinka jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy miasta Mielca, eksperci: dr hab. inż. Tomasz Dudek (Uniwersytet Rzeszowski), Wojciech Cieślik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec, Paweł Krupa – specjalista chirurg drzew oraz autorzy wstępnej koncepcji z firmy PM Projekt Sp. z o.o., jak również włodarze miasta i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Moderatorem spotkania był Mikołaj Skrzypiec, reprezentujący stronę społeczną.

Jako wprowadzenie przedstawiono krótką prezentację pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu, która zapoznała uczestników z aktualnym stanem szpaleru oraz działaniami, jakie w związku z tym są podejmowane.

Kolejnym elementem było przybliżenie przez Wojciecha Cieślika z Nadleśnictwa Mielec rysu historycznego. Jak wynika z jego analizy, początki większości drzew rosnących przy Alei sięgają lat 50. Jak stwierdził, drzewa te są „prawdziwymi bohaterami” zważywszy, że przetrwały tyle lat w tak niekorzystnych, przyulicznych warunkach.

Według aktualnej analizy dendrologicznej pięć drzew kwalifikuje się do natychmiastowej wycinki, ze względu na „krytyczny” stan zagrażający bezpieczeństwu użytkowników pasa drogowego. Jak zauważył dr hab. inż. Tomasz Dudek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, docelowo nie wszystkie drzewa przeznaczone zostaną do wycinki. 22 sztuki są w zadowalającej kondycji, głównie są to lipy. Te egzemplarze zostaną zaadoptowane do projektu.

Podczas rozmowy zaprezentowano koncepcję rewaloryzacji zieleni przyulicznej poprzez wymianę drzew będących w złej kondycji fitosanitarnej i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami drzew i niskiej zieleni izolacyjnej w pasach drogowych wzdłuż Alei Niepodległości.

Wymiana drzewostanu uwzględnia usunięcie drzew w pogarszającym się stanie i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami roślinności wysokiej i niskiej (wieloletniej), z zastosowaniem podłoża strukturalnego w celu stworzenia warunków do prawidłowego rozwoju systemów korzeniowych, odpowiednio przygotowanego poprzez przebudowę nawierzchni i jej podbudowy. Działanie takie ma na celu zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez „odbetonowanie”  gruntu w zasięgu systemu korzeniowego, wprowadzenie nowych roślin, a także elementów małej architektury.

Istotnym faktem jest, że w projekcie zaproponowano sadzonki drzew o obwodzie pnia 25 – 30 cm i wysokości ok. 5 – 7 m. Niesprawdzający się w nasadzeniach przyulicznych klon srebrzysty zostanie zastąpiony gatunkiem rodzimym – klonem polnym, w odmianie ‘Elsrijk’.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy po wypowiedziach ekspertów zgłaszali także swoje liczne propozycje i uwagi do przedstawionej koncepcji. Podnoszono m. in. ograniczenie do minimum elementów małej architektury wzdłuż alei (szczególnie przy sklepach monopolowych), przesunięcie linii żywopłotu bliżej jezdni, by roślinność skuteczniej zatrzymywała zanieczyszczenia z ruchu ulicznego. Proponowano także budowę domków dla owadów, postawienie poidełek oraz koszy na psie odchody. Wszystkie propozycje i uwagi mieszkańców zostaną zebrane, przeanalizowane przez projektantów oraz zawarte w raporcie z konsultacji.

Konsultacje społeczne potrwają do piątku 8 marca 2024 r. Do tego czasu można wziąć w nich udział poprzez wypełnienie wniosku na formularzu dostępnym w:

Wypełniony formularz konsultacyjny można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez formularz dostępny w formie elektronicznej (https://forms.office.com/e/gUHJsJX351) lub na adres [email protected],
  • w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Urzędu lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji umieszczone są na stronie https://eurzad.um.mielec.pl/strona/konsultacje oraz Konsultacje społeczne – rewaloryzacja zieleni przy ul. Al. Niepodległości (bip.gov.pl).

Sprawozdanie z wynikami konsultacji zostanie opublikowane na stronie https://eurzad.um.mielec.pl/strona/konsultacje w terminie do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Kontrolę autokaru turystycznego może zgłosić każdy [FOTO]

Wiadomości Mielec

Dla mojej najpiękniejszej Mamy – koncert [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa