W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Najważniejsze inwestycje Gminy Przecław w 2021 roku

Za nami 2020 rok, zamknęliśmy go bardzo pozytywnie i bezpiecznie, ponadto należy podkreślić, ze udało się zrealizować zaplanowane inwestycje. 

Przed nami rozpoczęty już 2021 r. Rada Miejska w Przecławiu podczas sesji 14 stycznia 2021 r. przyjęła jednogłośnie budżet gminy Przecław na bieżący rok. Zakłada on dochody na poziomie 59 421 619,63 zł., natomiast wydatki gminy będą się kształtowały na poziomie 63 535 202,48 zł. 

Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej epidemią, na realizację nowych
i trwających inwestycji przeznaczone zostanie przez Gminę prawie
5,5 mln, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 642 735,69 zł, Budżetu Obywatelskiego 169 500,00 zł, natomiast z Budżetów Osiedli Miasta Przecławia 27 000,00 zł. 

Najistotniejszą planowaną w 2021 r. inwestycją jest „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich”, na którą otrzymaliśmy duże dofinansowanie z rezerwy celowej pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 075 260,00 zł. Przypomnijmy, że udało się nam już wcześniej pozyskać na to zadanie 1 200 000,00 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowa szkoły wpłynie znacząco na poprawę warunków kształcenia uczniów. Polepszą się także warunki bytowe kadry pedagogicznej oraz personelu administracyjnego
i pomocniczego placówki, przy czym szkoła zyska nowe możliwości rozwoju. W grudniu ubiegłego roku ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania, wkrótce czeka nas rozstrzygnięcie.

Z przyjemnością informuję, że zostanie również zmodernizowana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości
606 600,00 zł. Koszt całkowity inwestycji to: 1 213 215,00 zł. Trwa obecnie procedura podpisywania umowy z ministerstwem.

Z każdym rokiem przybywa również w gminie wyremontowanych dróg.
W 2020r. wyremontowano 7 km. Planuję kolejne remonty lokalnych dróg, a także budowę chodników. Bardzo zależy mi aby poprzez te działania zwiększało się bezpieczeństwo mieszkańców.

Wspieramy również samorząd województwa w tym zakresie. Mianowicie deklarujemy chęć współfinansowania dwóch inwestycji, mianowicie:

– remontu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma –Ropczyce- Wiśniowa w miejscowości Tuszyma w kwocie 135 tys. zł.

– oraz budowę chodnika przy tej drodze wojewódzkiej w kwocie 150 tys. zł. Wcześniej gmina sfinansowała projekt budowy tego chodnika w kwocie 56.580,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego planujemy m. in. budowę Parku Rekreacyjno-Sportowego w Kiełkowie”, obiektów małej architektury na istniejącym placu przy Samorządowym domu Kultury w Kiełkowie, budowę wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wylów, II etap przebudowy budynku komunalnego na świetlice wiejską w Błoniu. 

Jak widać nie zwalniam, realizuję duże i mniejsze inwestycje, aby Mieszkańcom żyło się lepiej w naszej gminie.

Dofinansowanie planowanych inwestycji

Podejmując decyzje kieruję się dobrem mieszkańców, szczególnie zwiększeniem komfortu ich życia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych i ich rodzin planuję dostosowanie głównego wejścia do Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Mam nadzieje, że na ten cel otrzymamy wsparcie ze środków z budżetu państwa. 

Gmina Przecław złożyła trzy wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Są to następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103503R Zaborcze przez wieś w miejscowości Zaborcze w km lokalnych 0+000 do 0+819,00 ( kwota wnioskowanych środków – 432 792,47 zł – dofinansowanie 100 % )

2. Budowa obiektu małej architektury na istniejącym placu przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu (kwota wnioskowanych środków – 700 460,30 zł – dofinansowanie 100% )

3. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kiełkowie o salę gimnastyczną ( kwota wnioskowanych środków –  2 941 483,04 zł – dofinansowanie 100% ).

Łączna kwota wnioskowanych środków to 4 074 735,81 zł.    

Czekamy na środki Rozbudowa i przebudowa drogi ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi  ( budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej , przebudowa sieci gazowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego. Dł. drogi 707 m.

Wartość zadania  2 740 188,71 zł

Środki zewnętrzne umożliwiają nam większy i szybszy rozwój, dlatego wciąż staram się o ich pozyskiwanie. Przygotowujemy projekty w ramach środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych, Funduszu Dróg Samorządowych i innych źródeł, tak by przyciągnąć jak najwięcej środków do budżetu Gminy Przecław natomiast własne środki wykorzystywać jedynie w ramach wkładów własnych. Przed nami także kolejna perspektywa unijna. 

Ochrona środowiska

W ramach działań mających na celu ochronę środowiska planuję wprowadzenie gminnego programu dotacyjnego w ramach którego, mieszkańcy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie wymiany niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na kotły gazowe, jak również kotły na paliwo stałe spełniające normę emisyjną 5 klasy. 

Dotacje udzielane będą do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy. Pragnę, aby nasza gmina była przyjazna środowisku, a nam mieszkańcom oddychało się lepiej. 

Jako jedyna gmina w powiecie mieleckim, jeszcze w grudniu 2020r. podpisałam porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji Programu „Czyste powietrze”.

Oznacza to, że w Urzędzie Miejskim w Przecławiu można:

– uzyskać informacje o Programie Czyste Powietrze,

– uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie,

– skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk,

– uzyskać pomoc przy rozliczeniu dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność.

Z perspektywy kilku tygodni widzę, że wielu mieszkańców jest zainteresowanych tym programem i zwraca się do gminy o pomoc w przygotowaniu wniosku. 

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych niespełniających norm źródeł ogrzewania, na nowoczesne, efektywne źródła ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Linie autobusowe

Na terenie naszej gminy funkcjonują przewozy autobusowe obsługiwane przez Spółkę DWA BRZEGI.

Zachęcam do zapoznania się z rozkładami jazdy oraz do korzystania
z przewozów autobusowych. Dzięki organizacji 7 linii autobusowych wszystkie miejscowości naszej gminy mają dostęp do przewozów autobusowych kursujących do Mielca oraz Przecławia, a stąd z kolei możliwość przesiadki do Mielca. Są to linie niezbędne w zakresie transportu mieszkańców w celach przede wszystkim dowiezienia uczniów do szkół, a pracowników  nieposiadających własnego środka transportu, do pracy. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu do przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej finansowanym ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Mieszkańcy w dalszym ciągu mogą korzystać z 3 linii kursujących w granicach naszej gminy. 

W wyniku dofinansowania od Wojewody Podkarpackiego od  04.01.2021r. na terenie naszej gminy ponownie ruszyły 3 linie autobusowe tj. Łączki Brzeskie – Przecław przez Podole (linia nr 3), Przecław – Dobrynin przez Tuszymę (linia nr 5) Przecław – Zaborcze (linia nr 1).

Gmina Przecław uczestniczy w programie dopłat do przewozów od 2019 roku. Łączna kwota dofinansowania w latach 2019-2020 wyniosła 193 741,54 zł.

Jako gmina uczestniczyliśmy w pracach nad organizacją przewozów powiatowych o charakterze użyteczności publicznej. Jednak w związku z niekorzystnymi warunkami dla Gminy Przecław nie przystąpiliśmy do wspólnych przewozów powiatowych.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa