W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Kultura i nauka

Nowa atrakcja w regionie

Prace nad projektem pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Kolejnym kamieniem milowym na drodze do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sprawną jego realizację było opracowanie i przyjęcie dokumentu tzw. Studium Wykonalności.

Studium Wykonalności dla Podkarpackiego Centrum Nauki jest gotowe. Dokument zawiera oprócz standardowego zakresu także dodatkowy, związany z utworzeniem zespołu laboratoriów i pracowni. Studium zostało opracowane przez rzeszowską firmę INNPuls sp. z o.o., która otrzymała zlecenie opracowania dokumentu na podstawie przeprowadzonego w ub. roku postępowania przetargowego.

– Cieszę się, że prace postępują zgodnie z planem. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie tej inwestycji – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Studium Wykonalności opracowano na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie naboru w ramach RPO WP 2014-2020. W dokumencie przedstawiono przyczyny realizacji projektu, opis projektu, w tym m.in. jego cele, wizję i rezultaty, zakres rzeczowy projektu wraz z charakterystyką lokalizacji i opisem działań podejmowanych w ramach promocji projektu.  Opisane zostały również uwarunkowania prawne i organizacyjne, w tym zgodność projektu z polityką równości szans. Istotnymi częściami studium wykonalności jest analiza finansowa, ekonomiczna oraz harmonogram realizacji inwestycji ukazujący terminy realizacji poszczególnych zadań planowanych do realizacji w ramach prowadzenia inwestycji. Analiza kosztów i korzyści dla PCN obejmująca 15 lat jego funkcjonowania wykazała finansową stabilność projektu. Przeprowadzona analiza SWOT, ukazująca korzyści społeczno – ekonomiczne wynikające z funkcji, zakresu oraz lokalizacji inwestycji, potwierdziła zasadność jej realizacji.

Ważnym elementem opracowania jest specyfikacja dostaw na wyposażenie laboratoriów i pracowni warsztatowych wraz z koncepcją ich funkcjonowania, zawierająca założenia programowe i operacyjne planu działania poszczególnych pracowni. Zgodnie z założeniami projektu, utworzony zostanie zespół laboratoriów i pracowni w skład, którego wejdą trzy laboratoria (biologiczno-ekologiczcne, chemiczne
i fizyczne) oraz dwie pracownie; robotyczna i warsztatowa, gdzie będzie można poznawać tajniki konstruowania, projektowania, obróbki materiałów oraz majsterkowania – tłumaczy Tomasz Michalski, wicedyrektor WDK ds. PCN. Kompletna lista wyposażenia zespołu laboratoriów zawiera ponad 200 pozycji od zestawu wkrętaków poprzez drukarki 3D, aż po zaawansowane mikroskopy i pomoce dydaktyczne. Laboratoria i pracownie wyposażone będą także
w wysokiej klasy urządzenia multimedialne oraz specjalistyczne stoły i narzędzia. Łącznie na wyposażenie zespołu laboratoriów i pracowni zarezerwowano prawie 3,8 mln złotych.

Drugim, ważnym obszarem działalności ośrodka będą interaktywne eksponaty zarówno stacjonarne rozmieszone na terenie centrum jak i wystawa mobilna. Zaplanowano pozyskanie ponad 200 interaktywnych eksponatów w tym 15 eksponatów stanowiących wystawę mobilną, która odwiedzać będzie miejscowości całego Podkarpacia z ekspozycjami i pokazami naukowymi. Na zaprojektowanie, wybudowanie i zainstalowanie eksponatów w centrum przewidziano łącznie prawie 30 mln zł. Zaplanowano także zakup pojazdu do przewożenia wystawy mobilnej – dodaje dyr. Michalski.

Prawie 1,5 mln złotych pochłonie standardowe wyposażenie obiektu w sprzęt informatyczny, meble oraz system biletowy wraz z wyposażeniem do sprawnej obsługi odwiedzających.

Największym wydatkiem inwestycyjnym w projekcie, który pochłonie około 55% dostępnych środków finansowych, będzie budowa obiektu podkarpackiego centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym zawierającym koncepcję architektoniczno – przestrzenną, opracowanym w ub. roku, koszty zaprojektowania i budowy obiektu określono na 45,5 mln zł. Postępowanie na generalnego wykonawcę obiektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszone w tym kwartale.

Całkowita, szacunkowa wartość projektu to prawie 83 mln zł. Na kwotę tę składają się środki UE w wysokości 69 mln zł oraz środki budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 12,3 mln zł jako wkład własny w projekcie (środki kwalifikowane) oraz dodatkowo 1,7 mln jako wydatki niekwalifikowane.

Otwarcie Podkarpackiego Centrum Nauki planowane jest w IV kw. 2022 roku.

Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy UMWP

PODSTAWOWE INFORAMCJE

Instytucja realizująca projekt: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – instytucja kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu, którego nadzór nad WDK sprawuje Zarząd Województwa.

Podstawowe dane techniczne:

Zakładana powierzchnia budynku PCN – około 6 560 m²

Kubatura obiektu: około 40 500 m²

Powierzchnia ekspozycji: około 3 100 m²

Powierzchnia laboratoriów i warsztatów wraz z zapleczem (laboratorium: biologiczno-ekologiczne, fizyczne, chemiczne oraz pracownia robotyczna i warsztatowa): około 610 m²

Powierzchnia zaplecza technicznego: około 950 m²

Powierzchnia części biurowej: około 220 m²

Parkingi zewnętrzne:

 • 125 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych
 • 6 miejsc postojowych dla autokarów

Lokalizacja – Tajęcina; Gmina Trzebownisko; okolice Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka

Główne grupy docelowe (odbiorcy oferty): dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym, uczniowie szkół średnich oraz studenci, nauczyciele, seniorzy.

Planowana liczba eksponatów: 208 szt.

Podstawowe dane finansowe:

Szacunkowa całkowita wartość projektu: około 83 000 000 zł

Szacunkowe wydatki planowane w ramach realizacji projektu:

 • budowa obiektu:  45 500 000 zł
 • wyposażenie placówki w eksponaty naukowe: 29 000 000 zł
 • wyposażenie laboratoriów i warsztatów: 3 800 000 zł
 • wyposażenie informatyczne: 550 000 zł
 • system biletowy: 300 000 zł
 • wyposażenie standardowe, w tym meble: 640 000 zł
 • środek transportu do przewozu eksponatów i mobilnych wystaw: 230 000 zł

Źródła finansowania:

 • Środki UE (EFRR w ramach Poddziałania 6.4.4. Instytucje popularyzujące naukę RPO WP 2014-2020) – około 85% wydatków kwalifikowalnych: około 69 000 000 zł
 • Budżet województwa podkarpackiego – wkład własny – 15% wydatków kwalifikowalnych: około 12 300 000 zł
 • Budżet województwa podkarpackiego – wydatki niekwalifikowalne: około 1 700 000 zł
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Bieg Wilczym Tropem 2024 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

„Rzeka życia – miłość” – promocja tomiku

Wiadomości Mielec

ZSB obchodziło jubileusz istnienia [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa