W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje Sport

Ogólnopolskie Biegi Uliczne w Mielcu

Już 13 października odbędą się 27. Ogólnopolskie Biegi Uliczne. 

Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, a także promocja miasta Mielca i regionu. 

Biegi zostaną rozegrane na stadionie miejskim w Mielcu i terenach rekreacyjnych MOSiR. 

Organizatorem zawodów jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego. 

PROGRAM ZAWODÓW

16.50  otwarcie zawodów

17.00  100m dziewcząt roczniki 2017 i młodsi 

17.05 100m chłopców roczniki 2017 i młodsi 

17.10  dekoracja rocznika 2017 i młodsi

17.20 200m dziewcząt roczniki 2016/2015 

17.27 200m chłopców roczniki 2016/2015

17.35 300m dziewcząt roczniki 2014/2013

17.42  300m chłopców roczniki 2014/2013

17.45 dekoracja rocznika 2016 i 2015

17.55  500m dziewcząt + nauczyciele roczniki 2012/2011

18.03  500m chłopców roczniki 2012/2011

18.10  600m dziewcząt rocznik 2010/2009

18.15  600m chłopców rocznik 2010/2009  

18.30  2 mile – Bieg Główny o Puchar Prezydenta Mielca K+M

19.05  – dekoracja biegów młodzieżowych wg kolejności rozgrywanych biegów, oraz losowanie nagród rzeczowych pośród uczestników biegów młodzieżowych (jedna nagroda w każdym biegu), dekoracja biegu głównego

UCZESTNICTWO

 1. W Biegu głównym 2 mile mogą uczestniczyć jedynie osoby uprzednio zarejestrowane, które odebrały numer startowy. 

Zapisy do biegu głównego na 2 mile odbywają się poprzez stronę: 

https://competitions.timekeeper.pl/27-ogolnopolskie-biegi-uliczne
 1. Prawo startu w Biegu głównym 2 mile mają osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r. ukończą 18 lat. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r. ukończą 15 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. 
 2. Zawodnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów:
  – 12.10.2023 r. w godz. 17:00-19:00 – biuro w hali LA

– 13.10.2023 r. w godz. 15:00-17:45 – kabina sędziowska na tarasie

 1. Organizator ustala limit Uczestników na 150 osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zapisów.
 2. W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania.
 3. Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać kartkę startową wydaną przez organizatora i oddać ją sędziom na mecie po ukończonym biegu.

27. OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE

MIELEC, 13 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja zdrowia i zdrowego trybu życia poprzez wysiłek fizyczny.

2. Wzmocnienie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólną 

aktywność sportową.

3. Upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych.

II. ORGANIZATOR

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1, 

tel. 505 799 364, 507 093 980, [email protected] 

III. PARTNERZY

Województwo Podkarpackie 

Gmina Miejska Mielec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

IV. TERMIN I MIEJSCE

13 października 2023 r. (piątek), godz. 16.50

Stadion Miejski w Mielcu, ul. Solskiego 1 (trybuna od ul. Kusocińskiego)

Biuro zawodów czynne od godz. 15.00 (kabina sędziowska na tarasie stadionu)

V. PROGRAM ZAWODÓW

16.50  otwarcie zawodów

17.00  100m dziewcząt roczniki 2017 i młodsi 

17.05 100m chłopców roczniki 2017 i młodsi 

17.10  dekoracja rocznika 2017 i młodsi

17.20 200m dziewcząt roczniki 2016/2015 

17.27 200m chłopców roczniki 2016/2015

17.35 300m dziewcząt roczniki 2014/2013

17.42  300m chłopców roczniki 2014/2013

17.45 dekoracja rocznika 2016 i 2015

17.55  500m dziewcząt + nauczyciele roczniki 2012/2011

18.03  500m chłopców roczniki 2012/2011

18.10  600m dziewcząt rocznik 2010/2009

18.15  600m chłopców rocznik 2010/2009  

18.30  2 mile – Bieg Główny o Puchar Prezydenta Mielca K+M

19.05  – dekoracja biegów młodzieżowych wg kolejności rozgrywanych biegów, oraz losowanie nagród rzeczowych pośród uczestników biegów 

młodzieżowych (jedna nagroda w każdym biegu)

– dekoracja biegu głównego

VI. UCZESTNICTWO

 1. W Biegu głównym 2 mile mogą uczestniczyć jedynie osoby uprzednio zarejestrowane, które odebrały numer startowy. 
 2. Prawo startu w Biegu głównym 2 mile mają osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r. ukończą 18 lat. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r. ukończą 15 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora. 
 4. Warunkiem udziału w Biegu głównym 2 mile jest:
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

c) Podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, dotyczącego udziału w Biegu na własną odpowiedzialność. 

d) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko. Każdy z Uczestników zgłaszając się do Biegu jednocześnie potwierdza, iż jest w pełni zdrowy, nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych i faktycznych do uczestniczenia w takim wydarzeniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki, które mogą wystąpić w związku z jego stanem zdrowia, a także wszelkie inne skutki wynikłe z zachowania uczestnika wydarzenia, w tym także wynikłe ze zdarzeń losowych. Organizator biegu nie odpowiada za wszelkie kontuzje związane ze stanem zdrowia, brakiem przygotowania uczestnika do Biegu. 

e) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach:

– 12.10.2023 r. w godz. 17:00-19:00 – biuro w hali LA

– 13.10.2023 r. w godz. 15:00-17:45 – kabina sędziowska na tarasie

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 1. W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania.   
 2. Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać kartkę startową wydaną przez organizatora i oddać ją sędziom na mecie po ukończonym biegu.

VII. ZGŁOSZENIA – BIEG GŁÓWNY 2 mile

 1. W biegu głównym obowiązują zgłoszenia:

– do 10 października 2023 r.  drogą elektroniczną poprzez stronę: www.timekeeper.pl

 1. Organizator ustala limit Uczestników na 150 osób.
 2. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zapisów. Po osiągnięciu limitu 150 zapisy zostaną zablokowane. 
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą także w biurze zawodów w dniach:

– 11-12 października 2023 r. w godz. 17:00-19:00, pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.

VIII. ZGŁOSZENIA – BIEGI MŁODZIEŻOWE

 1. W biegach młodzieżowych należy pobrać kartki startowe od organizatora (różne kolory dla poszczególnych biegów):

– w dniu zawodów do godz. 16:45 – biuro zawodów (kabina sędziowska na tarasie stadionu od ul. Kusocińskiego). 

– w dniach 11-12.10.2023 r. w godz. 15:00-19:00 – hala LA

IX. ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH 

1. Odbiór numerów startowych jest możliwy w dniach: 

– 12 października 2023 r. w godz. 17:00-19:00 – hala LA

– 13 października 2023 r. w godz. 15:00-17:45 – biuro zawodów.

2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru numeru startowego. 

3. Odbiór numeru startowego w imieniu innego Zawodnika jest możliwy tylko na podstawie podpisanego oświadczenia i upoważnienia (Załącznik nr 3) oraz kserokopii dowodu osobistego Zawodnika (do wglądu), w imieniu którego odbierany jest numer. 

4. Nie jest dozwolone przekazywanie lub odsprzedaż numeru startowego osobie trzeciej. Zagubienie numeru Zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura zawodów przed Biegiem. 

X. KLASYFIKACJE

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn 

– K,M-20 15-29 lat r. 2008-1994

– K,M-30 30-39 lat r. 1993-1984

– K,M-40 40-49 lat r. 1983-1974

– K,M-50 50-59 lat r. 1973-1964

– K,M-60 60-69 lat r. 1963-1954

– M-70 70 lat + od 1953

XI. NAGRODY – BIEGI MŁODZIEŻOWE

 1. W biegach przedszkolaków i młodzieżowych medale za miejsca I-VI oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
 2. W punktacji zespołowej szkół podstawowych za miejsca I-III – puchary

Punktacja dla szkół: I m (– 1 pkt), II m (– 2 pkt), III m (– 3 pkt), itd. 

Do punktacji zespołowej liczy się czterech najlepszych zawodników/zawodniczek danej szkoły z każdego biegu – za udział nauczyciela w biegu szkoła uzyskuje dodatkowe 20 pkt., które zostaną odjęte od punktacji ogólnej. 

W przypadku braku czterech zawodników w biegu, doliczane będą punkty karne (100 pkt) za każdego brakującego zawodnika.

XI. NAGRODY – BIEG GŁÓWNY

 1. Wszyscy Uczestnicy którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne:

    I m. – 500zł, II m. – 300zł, III m – 200zł.

 1. Za miejsce I w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagroda pieniężna – 150zł i statuetka, za miejsce II i III – nagrody rzeczowe.
 2. Zawodnicy którzy zajmą I – III miejsce w klasyfikacji generalnej biegu głównego 2 mile, nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

XII. UWAGI

 1. Trasa biegu głównego 2 mile – start i meta na stadionie (nawierzchnia Mondo – stadion, asfaltowa i kostka brukowa).
 2. Biegi młodzieżowe na stadionie.
 3. Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.
 4. Zawody nie są ubezpieczone, za ubezpieczenie zawodników odpowiadają zgłaszające szkoły, organizacje i kluby.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas zawodów. 
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie Zawodnikom na trasie Biegu od momentu startu do zamknięcia trasy Biegu określonej limitem czasowym – 25’. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Biegu. 
 7. Szatnie/przebieralnie: Stadion Miejski w Mielcu, od ul. Kusocińskiego.
 8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie Zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
 10. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 
 11. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Zawodników , przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Bieg i wydarzenia mu towarzyszące, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach graficznych. Zawodnikowi oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kolejne warsztaty literackie Mieleckiej Grupy Literackiej

Wiadomości Mielec

Twierdza przy Solskiego zdobyta. FKS Stal Mielec – Korona Kielce. 2 : 3 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa