W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Pięciu chętnych na realizację III etapu budowy systemu retencji

To już trzeci etap rozbudowy mieleckiego systemu retencji. Tym razem inwestycja obejmie osiedle Borek Niski.

Przedmiotem zamówienia miasta jest budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski w Mielcu, w tym: przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej, budowę podziemnego zbiornika, wycinkę kolidujących drzew i krzewów wraz z wykonaniem nowych nasadzeń, budowę pompowni wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zasilaniem, przebudowę istniejącego rowu Złotnicko-Berdechowskiego oraz budowę ciągów komunikacyjnych – dróg eksploatacyjnych wokół planowanego zbiornika oraz wjazdu od strony ul. Różanej.

Założony limit finansowy miasta na tę inwestycję wynosi 5 882 520 zł. Dwie spośród pięciu złożonych ofert zmieściły się cenowo w szacunkowych kosztach przyjętych przez samorząd. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie zaoferowało cenę 5 657 000 zł. Nieco droższa jest oferta firmy Santex z Sędziszowa Młp. – 5 821 377 zł. Dwie kolejne oferty „zahaczają” cenowo o 7 mln zl, zaś najdroższa oferta (IBG Instlbud z Rzeszowa) wyceniona została na 7 582 950 zł.

Miasto chciałoby, żeby inwestycja zakończyła się do września 2021 r.

Drugi etap inwestycji realizowany był w okolicach Hotelu Polskiego w Mielcu. Zakres miejskiego zamówienia obejmował budowę: kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, zbiorników retencyjnego i komór, osadnika i separatora lamelowego, pompowni ścieków, przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią oraz przebudowę istniejącego wodociągu, zabezpieczenie istniejących i projekt linii kablowych energetycznych i teletechnicznych a także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiór techniczny I etapu budowy zbiorników retencyjnych znajdujących się między ul. Solskiego a ul. Kusocińskiego odbył się już w lipcu tego roku.

Łączny koszt projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” wynosi 29 192 865 zł z czego ponad 20 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa