W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Prezydent Wiśniewski w obronie prawa wpływu na funkcjonowanie oświaty przez samorządy i rodziców

Jak informuje Urząd Miasta prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz z Zastępcą Prezydenta ds. oświaty Adrianą Miłoś przyłączają się do głosów innych samorządowców, organizacji społecznych, związków nauczycielskich, stowarzyszeń oświatowych, rodzicielskich i uczniowskich, które apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły:

Szanowni Państwo!

W dniu 4 stycznia nowelizacja ustawy Prawo oświatowe znów trafi do sejmowej komisji, która zadecyduje o jej ostatecznym kształcie. Rządowy projekt nazywany popularnie Lex Czarnek wprowadza zmiany, które poprzez wzmocnienie roli kuratorów, zmierzają do odebrania samorządom lokalnym i rodzicom wpływu na funkcjonowanie polskiej szkoły.

Organizacje społeczne, samorządowe, związki i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie apelują o wycofanie się rządu z planów uderzających w polską oświatę. Tekst nowelizacji ustawy budzi również nasz niepokój.

W projekcie przewiduje się m.in.:

  • Wzmocnienie roli organów sprawujących nadzór pedagogiczny, czyli kuratoriów. Kuratorzy będą mieli prawo zwolnić dyrektorów, którzy nie wpisują się w nowo tworzoną wizję polskiej szkoły. Będą mogli to zrobić w terminie 14 dni, bez uwzględnienia głosu organu prowadzącego, czyli samorządu.
  • Nowelizacja prawa oświatowego przewiduje również, że to kuratoria będą decydować o tym, jakie programy edukacyjne organizacji społecznych będą mogły być realizowane w szkołach. Dziś działania organizacji społecznych w szkole są pod kontrolą dyrektora, rady szkoły oraz rady rodziców.
  • Projekt zmiany Prawa oświatowego ma wprowadzić karę do trzech lat więzienia dla dyrektora szkoły/placówki za „przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru nad małoletnim, czym działa na jego szkodę”. Takie przepisy regulujące odpowiedzialność dyrektora już istnieją. Kierownik placówki oświatowej – jak każdy funkcjonariusz publiczny – odpowiada za przekroczenie uprawnień na podstawie Kodeksu Karnego, natomiast wpisanie przepisów karnych wprost do Prawa oświatowego uczyni z nich dodatkowe narzędzie nacisku na szkołę i presji na dyrektora. Zastraszony dyrektor nie stworzy dobrej szkoły, w której nauczyciele będą mogli rozwijać pasje uczniów i reagować na ich potrzeby.
  • Nowy przedmiot “historia i teraźniejszość” zmusi uczniów do przyswajania treści, które stanowią wyraz jednostronnego przekazu partii rządzącej.

Proponowane zmiany prowadzą do upolitycznienia szkół, ograniczenia roli samorządów lokalnych oraz stanowią zagrożenie dla różnorodności poglądów.

Pragniemy przypomnieć, że zadanie zapewnienia edukacji mieszkańcom jest finansowane zarówno ze środków pochodzących z budżetu państwa jak i dochodów własnych gminy. Niestety, od wielu lat środki z budżetu państwa w coraz mniejszym stopniu zapewniają naszej gminie pokrycie kosztów realizacji tego ważnego zadania.

Analizując model finansowania oświaty w Gminie Miejskiej Mielec tylko za ostatnie 5 lat, zauważamy systematyczny wzrost udziału naszych środków w jej finansowaniu. Średnio jest to ok 15 % więcej niż w roku poprzednim (a to około 5 mln rok do roku !). Natomiast coroczny wzrost rządowej subwencji przekazywanej gminie nie przewyższa 7 %!

W 2015 r. na uzupełnienie kosztów edukacji jako gmina przekazaliśmy 29 mln zł., w 2020 roku było to 49 mln złotych, a w 2021 r. – około 56 mln zł.

Świadczy to o tym, że nasza gmina corocznie absorbuje coraz więcej własnych środków na finansowanie edukacji, tym samym powinniśmy mieć wpływ na funkcjonowanie naszych szkół. Niestety, obecnie rządzący chcą nam to prawo odebrać.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii społecznej https://www.wolnaszkola.org/ przygotowanej przez grupę  organizacji działających w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji (SOS dla edukacji). Celem kampanii jest pokazaniejak zmieni się polska szkoła, jeśli rząd przeforsuje  zmiany w polskiej oświacie.

Urząd Miasta

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa