W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

”Sięgamy po…moc”

Gmina Miejska Mielec pozyskała fundusze ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Sięgamy po…moc” złożony przez miasto Mielec zajął 9 miejsce na 76 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Na działania przewidziane w projekcie zaplanowano łącznie 43 600 zł.

Celem projektu jest intensyfikacja działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca, jak również zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz edukacja w zakresie metod komunikacji i wychowania dzieci.

Grupami docelowymi są: młodzież ponadgimnazjalna, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziny zagrożone wystąpieniem przemocy, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym niesłyszące i niedosłyszące, niewidome i niedowidzące ), kobiety oraz pracownicy służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania projektowe realizowane będą do końca roku 2018 i obejmą m.in.:

Koncert dla mieszkańców miasta Mielca „Przeciw Przemocy”,
warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych,
lokalną kampanię społeczną,
warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu propagowania prawidłowych postaw wobec osób starszych,
seminarium dla osób z niepełnosprawnościami i starszych na temat zjawiska przemocy oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie,
szkolenie dla specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie,
warsztaty dla kobiet zwiększające bezpieczeństwo.
Koordynatorem wszystkich działań projektowych jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Mikołaj Kopeć

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa