W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje

”Sięgamy po…moc”

Gmina Miejska Mielec pozyskała fundusze ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Sięgamy po…moc” złożony przez miasto Mielec zajął 9 miejsce na 76 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Na działania przewidziane w projekcie zaplanowano łącznie 43 600 zł.

Celem projektu jest intensyfikacja działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca, jak również zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz edukacja w zakresie metod komunikacji i wychowania dzieci.

Grupami docelowymi są: młodzież ponadgimnazjalna, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziny zagrożone wystąpieniem przemocy, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym niesłyszące i niedosłyszące, niewidome i niedowidzące ), kobiety oraz pracownicy służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania projektowe realizowane będą do końca roku 2018 i obejmą m.in.:

Koncert dla mieszkańców miasta Mielca „Przeciw Przemocy”,
warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych,
lokalną kampanię społeczną,
warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu propagowania prawidłowych postaw wobec osób starszych,
seminarium dla osób z niepełnosprawnościami i starszych na temat zjawiska przemocy oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie,
szkolenie dla specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie,
warsztaty dla kobiet zwiększające bezpieczeństwo.
Koordynatorem wszystkich działań projektowych jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Mikołaj Kopeć

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Mielcu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mistrzostw Polski w futsalu na hali im. Edwarda Kazimierskiego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Gmina Radomyśl Wielki pozyskała ponad 17 milionów na inwestycje

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa