W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Strategia Dorzecza Wisłoki

Powiat mielecki, wspólnie z innymi  samorządami „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” przygotowuje strategię działań w nowej unijnej perspektywie finansowej.

Z początkiem roku nasiliły się kontakty samorządowców tworzących ten ponadregionalny związek, który – przypomnijmy – swym zasięgiem obejmuje 35 gmin i powiatów z województwa  podkarpackiego i małopolskiego.

Przedmiotem obecnych spotkań, odbywanych wirtualnie, była identyfikacja w rozbudowanej formule Związku jego potencjałów rozwojowych w ujęciu makro, jak również analiza występujących barier, które mogą mieć wpływ na podejmowane wspólnych działań w nowej perspektywie finansowej Unii.

Jak pokazały wyniki przeprowadzonych w ostatnim czasie badań ankietowych, na terenie gmin dorzecza zarówno oczekiwania, jak i istniejące ograniczenia są różne w poszczególnych samorządach.

Przykładowo – o ile na południu tego subregionu występuje niedobór bazy lokalowej, jeśli chodzi o przedszkola czy żłobki, o tyle ten sam problem (deficyt) na północy występuje raczej marginalnie.

W ciągu kilku ostatnich dni  toczące się na internetowym forum dyskusje miały za zadanie wypracować spójne formy działań, które pozwolą na wspólne aspirowanie po unijne środki, ale w taki sposób by udało się realizować zapotrzebowania lokalnych społeczności.

Dyskusja prowadzona była w kilku sferach.  Główny nacisk jednak dotyczy trzech:  gospodarczej, przestrzennej i społecznej.

W ramach nowych regulacji unijnych rozpoczynającej się perspektywy  2021-2027 takim powołanym regionalnym związkom stworzono odrębną ścieżkę w drodze do pozyskiwania unijnych środków na dalszy ich rozwój.

Jak ocenia Bogdan Bieniek, dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami prace nad określeniem strategii  dla Dorzecza Wisłoki  są bardzo zaawansowane. 

Mimo oczywistych różnic poszczególnych samorządów uda się nam osiągnąć porozumienie co do wspólnych przedsięwzięć, takich jak chociażby turystyka, ekologia, rolnictwo, OZE, komunikacja   – ocenił B. Bieniek

W ubiegłym miesiącu w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pod patronatem Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego pn. „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”. 

W dyskusji panelowej: „Współpraca terytorialna – szansą na wyższą jakość usług publicznych dla mieszkańców wspólnot samorządowych” uczestniczyli, poza samorządowcami z subregionu, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, poseł do parlamentu europejskiego Bogdan Rzońca, senatorowie RP: Alicja Zając, Zdzisław Pupa, posłowie na Sejm RP: Jadwiga Emilewicz, Urszula Pasławska, Fryderyk Kapinos. 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa