Anna Marek

W środę 29 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie integracyjne mieleckich organizacji pozarządowych.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa wzmacniająca współpracę między podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).

-Na co dzień Państwo pracują na rzecz innych, dlatego proszę pozwolić, by tym razem przedstawiciele samorządu miasta Mielca przygotowali coś specjalnie dla Państwa – tymi słowami zwrócił się z zaproszeniem do przedstawicieli wszystkich mieleckich organizacji pozarządowych Wykonujący Zadania i Kompetencje Prezydenta Miasta Mielca – Jan Myśliwiec.


  

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba powołał zarządzeniem wszystkich dwunastu członków Mieleckiej Rady Pożytku Publicznego.

Pod koniec kwietnia poznaliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zasiądą w Mieleckiej Radzie Pożytku Publicznego. W głosowaniu trwającym od 4 do 12 kwietnia wybranych zostało 6 kandydatów, którzy otrzymali największe poparcie organizacji pozarządowych w sześciu obszarach tematycznych tj.: 1) sport, rekreacja, turystyka, 2) pomoc społeczna, 3) edukacja i kultura, 4) zdrowie i profilaktyka, 5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych, 6) pozostałe.


  


Slider

Slider
Slider
Slider