Slider

Anna Marek

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba powołał zarządzeniem wszystkich dwunastu członków Mieleckiej Rady Pożytku Publicznego.

Pod koniec kwietnia poznaliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zasiądą w Mieleckiej Radzie Pożytku Publicznego. W głosowaniu trwającym od 4 do 12 kwietnia wybranych zostało 6 kandydatów, którzy otrzymali największe poparcie organizacji pozarządowych w sześciu obszarach tematycznych tj.: 1) sport, rekreacja, turystyka, 2) pomoc społeczna, 3) edukacja i kultura, 4) zdrowie i profilaktyka, 5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych, 6) pozostałe.


  

Slider
Slider
Slider