Beata Szydło

Mam nadzieję – jak wielu mielczan – że pani Szydło pomoże nam w zmaganiach o czyste powietrze, co na dzisiaj sprowadza się do zmagań z Kronospanem i że będzie inicjatorką zmiany w prawie, która ograniczy samowolę zatruwaczy powietrza.

Mam nadzieję – jak wielu mielczan – że problem zanieczyszczania powietrza w Mielcu pozna pan Kaczyński i że pomoże Mielcowi przyśpieszoną legislacją aktów prawnych, uniemożliwiających emisję do atmosfery byle czego w szkodliwych dla zdrowia ilościach.

Man nadzieję – jak wielu mielczan – że swoje obietnice spełni minister środowiska Henryk Kowalczyk, który obiecał mielczanom pomoc zarówno w kwestii skażenia powietrza jak też obiecał kontrolę w spółce Euro-Eko.


  

W niedzielę 22 kwietnia grupa Rebelianty Podkarpackie zorganizowała pikietę przed Kościołem p.w. MBNP w Mielcu.

Działacze rozdawali Konstytucje RP oraz obrazki z cytatami z papieża Jana Pawła II, piętnujące rasizm i nacjonalizm oraz wzywające do poszanowania godności człowieka. Pikietujący trzymali również flagi Polski i Unii Europejskiej oraz tablice, na których znalazły się wizerunki m.in. ks. Tadeusza Rydzyka czy Beaty Szydło oraz informacje o przyznanych im nagrodach.


  

04.02.2017r. w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się Ogólnopolskie Noworoczne Spotkanie Samorządów z udziałem premier Beaty Szydło, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla oraz przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markkula.

Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich.


  

Do końca roku nasi żołnierze będą latać Black Hawkami – powiedział dziś w zakładach PZL Sikorski Antoni Macierewicz.

Zakończyła się wizyta premier Beaty Szydło w Mielcu. Wraz z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem odwiedziła Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o . Minister powiedział, że rozmowy z PZL Mielec rozpoczną się jeszcze w tym roku.


  


Slider

Slider
Slider
Slider