W Cieniu Jupiterów Mielec

Kuś

Przestępstwa, skandale, afery

Oświadczenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ”Specjalna Strefa Ekologiczna”

Redaktor naczelny
OŚWIADCZENIE  Nasze Stowarzyszenie z zadowoleniem przyjęło Postanowienie Ministra Środowiska, na mocy którego unieważniona została decyzja Marszałka Ortyla z czerwca b.r. o nałożeniu „rygoru natychmiastowej wykonalności” do przyznanego przez Marszałka firmie...
W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości