W Cieniu Jupiterów Mielec

Państwowej Straży Pożarnej

Informacje

Olbrzymia dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Padew Narodowa

Wiadomości Mielec
W dniu 20 września 2018 r. w Warszawie Wójt Gminy Pan Robert Pluta podpisał umowę z Wiceministrem Sprawiedliwości Panem Marcinem Warchołem na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej...