W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Olbrzymia dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Padew Narodowa

W dniu 20 września 2018 r. w Warszawie Wójt Gminy Pan Robert Pluta podpisał umowę z Wiceministrem Sprawiedliwości Panem Marcinem Warchołem na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Padew Narodowa otrzymała dotację w kwocie 700.000 zł na zakup (po raz pierwszy w historii) nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie ulokowany w OSP Padew Narodowa.

Szacowana wartość zakupu to kwota rzędu 900.000 zł. Podniesie to możliwości jednostki, która dysponuje jedynie starym nie zawsze niezawodnym sprzętem.

Posiadanie przez jednostkę sprzętu tej klasy wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach współpracy trwały już od kilku miesięcy.
W trakcie podpisywania umowy z Ministrem Sprawiedliwości obecny był, oprócz Pani Skarbnik Joanny Skopińskiej-Mycek także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan Andrzej Marczenia, który od lat wspiera działania Gminy Padew Narodowa w zakresie bezpieczeństwa.

Słowa podziękowania należą się Senatorowi RP Panu Mieczysławowi Golbie, który monitorował inwestycję w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz był koordynatorem Programu Ministerstwa Sprawiedliwości w Województwie Podkarpackim, w ramach którego Gmina Padew Narodowa otrzymała również sprzęt ratujący życie, m.in. defibrylatory.

UG Padew Narodowa

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Radomyśl Wielki

Wiadomości Mielec

Niedługo Leśny MiniRajd Rowerowy

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa