W Cieniu Jupiterów Mielec

rada powiatu

Materiały video

Radni skomentowali sytuację szpitala [VIDEO]

Wiadomości Mielec
W przerwie obrad ostatniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego aktualną sytuację Specjalistycznego Szpitala im. Edmunda Biernackiego komentują były Starosta Powiatu Zbigniew Tymuła i Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki.  Przewodniczący odniósł się także między innymi do ostatnich incydentów związanych z Kronospanem,...
Informacje Materiały video

Sprawozdanie międzysesyjne Starosty oraz dyskusja [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta Stanisław Lonczak rozpoczął sesje sprawozdaniem z działalności Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. Prezentujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia, a także dyskusje jaka wywiązała się po nim, w której brał udział między innymi Starosta Stanisław Lonczak,...
Przestępstwa, skandale, afery

Afery scalania gruntów w Padwi Narodowej ciąg dalszy [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu doszło do dość niecodziennej sytuacji. W trakcie obrad na salę weszła grupa osób mająca na celu wyartykułowanie swoich racji, które od dłuższego czasu można było zaobserwować na wielu publicznych imprezach. Chodzi o niefortunne scalenie gruntów...
Materiały video

Smaczny kontra Kamiński spór podczas sesji Rady Powiatu [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Józef Smaczny uniewinniony z zarzutu pomówienia Marka Kamińskiego Radny Józef Smaczny podczas ostatniej sesji Rady Powiatu odczytał oświadczenie, w którym poinformował radę o uniewinniającym wyroku sądu drugiej instancji, zmieniając jego status z oskarżonego na niewinny. Cała historia zaczęła się w...
Materiały video

Sprawozdanie międzysesyjne starosty – wrzesień [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Jak co miesiąc podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta Mielecki przedstawił sprawozdanie z działalności rady między sesjami. Wśród kwestii poruszanych przez starostę było finansowanie remontów obiektów oświatowych. Mówi także o współpracy z organizacjami pozarządowymi, poruszał też kwestie przebudowy dróg powiatowych....
Informacje Materiały video

Prezentacja kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Rady Miasta i Rady Powiatu [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec
Dziś na schodach Samorządowego Centrum Kultury przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu Mieleckiego w nadchodzących wyborach samorządowych. Kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. e-leclerc-mielecNavi...
Materiały video Przestępstwa, skandale, afery

Nieoczekiwani goście podczas sesji Rady Powiatu [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu doszło do dość niecodziennej sytuacji. Chwilę po rozpoczęciu obrad na salę weszła grupa osób mająca na celu wyartykułowanie swoich racji, które od dłuższego czasu można było zaobserwować na wielu publicznych imprezach. e-leclerc-mielecNavi...
Materiały video Przestępstwa, skandale, afery

Pytania o śmigłowce na sesji Rady Powiatu [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Podczas odstanej sesji Rady Powiatu radny Marek Paprocki z ugrupowania Razem dla Ziemi Mieleckiej przeczytał jego imieniu oświadczenie, które publikujemy w całości razem z wypowiedzią Starosty Zbigniewa Tymuły. Radny w swoim oświadczeniu przypomniał historię zamówienia przez Ministerstwo Obrony Narodowej helikopterów...
Materiały video

Radni podziękowali wicestaroście Marii Napieracz [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Rada Powiatu Mieleckiego jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Marii Napieracz z funkcji Wicestarosty Powiatu Mieleckiego. Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, podczas której został rozpatrzony ten punkt, odbyła się we wtorek, 7 sierpnia. Radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu rezygnacji Marii...
Informacje

Ostatnia sesja Rady Powiatu. Wypowiedz Marka Paprockiego [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Wszyscy radni Rady Powiatu Mieleckiego zagłosowali za udzieleniem absolutorium staroście Zbigniewowi Tymule oraz Zarządowi Powiatu Mieleckiego. W ich opinii, budżet 2017 roku został zrealizowany prawidłowo. Zeszłoroczne dochody wyniosły 142 798 540,62 zł. Ponad 40% dochodów stanowiły dochody z subwencji. Kolejnymi...
Informacje Materiały video

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami [VIDEO]

Wiadomości Mielec
Wczoraj (29 listopada) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Podczas sesji doszło do wystąpienia starosty z cykliczną informacją o działalności Rady Powiatu miedzy ostatnimi sesjami. e-leclerc-mielecNavi...
Informacje

Sesja Rady Powiatu – sprawozdanie międzysesyjne [VIDEO]

Wiadomości Mielec
27 października odbyły się kolejne obrady Rady Powiatu Mieleckiego. Prezentujemy sprawozdanie Starosty Zbigniewa Tymuły z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. e-leclerc-mielecNavi...
Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa