W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Imprezy masowe i koncerty Materiały video

Tradycyjne spotkanie wigilijne w Gminie Padew Narodowa [FOTO, VIDEO]

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Tymi słowami poety ks. Jana Twardowskiego  prowadzący pan Mariusz Matuszkiewicz rozpoczął już czwarte spotkanie, gdzie przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele wszystkich grup społecznych gminy Padew Narodowa  z władzami samorządowymi  gminy.

 Na spotkanie wigilijne zaproszeni zostali: pracownicy Urzędu Gminy,  Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych ,  Biblioteki,  Spółdzielni Kółek Rolniczych, nauczyciele Szkoły Podstawowej, pensjonariusze Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor”, przedstawiciele „Senior +”, przedstawiciele stowarzyszeń: RGPN, LUKS,  Dużych Rodzin 3+, Kół Gospodyń, Komisji Alkoholowej,   Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, Zarządu Gminnego PSL,   radni i sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, przedszkoli, szkół, emerytów i rencistów, lekarze, stomatolodzy, księża oraz osoby samotne z terenu gminy.
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej na uroczystej wigilii pojawiło się ok 250 gości.
W wigilijny nastrój swym występem wprowadziła wszystkich zebranych młodzież szkolna w osobach: Oliwka Pluta, Klara Skórska, Lenka Małodzińska oraz Julia Kilian.   Następnie prowadzący oddał głos gospodarzowi gminy – wójtowi Robertowi Plucie, który rozpoczął od słów: „Są wśród nas osoby zaangażowane w wiele inicjatyw, stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, państwo z Domu Seniora, samorządowcy.  Są też osoby samotne, ale nie osamotnione”.

W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił osiągnięcia gminy w mijającym 2019 roku, a był to bardzo dobry i udany rok pełen wyzwań. Gmina zajęła szóste miejsce wśród najlepiej rozwijających się samorządów województwa podkarpackiego na lata 2016-2018. Jednym słowem gmina rozwija się w bardzo dobrym tempie, a jakość  życia mieszkańców stale się podnosi, co przekłada się na jej atrakcyjność a to z kolei na wzrost wydawanych pozwoleń dla nowobudowanych domów mieszkalnych. Wójt podkreślił, że to co udało nam się zrobić, to wynik pracy nas wszystkich !

Na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.Następnie życzenia składali: pan Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy w Padwi Narodowej, pan Edward Kołek – przewodniczący Konwentu Sołtysów, dyrektor biura posła na Sejm pana Kapinosa, Pan Jan Tarapata – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, starosta powiatu mieleckiego – pan Stanisław Lonczak, były starosta – pan Andrzej Chrabąszcz, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – pan Andrzej Marczenia oraz radny Rady Powiatu – pan Kacper Głaz. Po okolicznościowych przemówieniach ks. proboszcz Janusz Filarowski  poprowadził modlitwę wigilijną, po której wszyscy zgromadzeni połamali się wigilijnym opłatkiem.

Po życzeniach wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na którym królowały tradycyjne wigilijne potrawy. Nie zabrakło barszczu z ziemniakami, kapusty z grochem, pierogów z kapustą i serem, ryby, ciast świątecznych oraz kompotu z suszu. Po obfitej kolacji  wspólnie śpiewano kolędy przy akompaniamencie kapeli ludowej Padwianie pod kierownictwem Janusza Kucharczyka. Było to niezwykle udane spotkanie i jak podkreślił wójt gminy będzie kontynuowane w przyszłości. Serdeczne podziękowania paniom kucharkom ze Szkoły Podstawowej za przygotowanie smacznych potraw wigilijnych, paniom sprzątaczkom za pomoc w wydawaniu potraw oraz przygotowaniu stołów wigilijnych, dyrekcji Szkoły Podstawowej za wszelką  pomoc   oraz młodzieży szkolnej za pomoc techniczną. Dziękujemy wszystkim tym którzy nam pomagali, a nie wymieniliśmy ich z nazwiska. Szczególnie dziękujemy tym, którzy byli z nami i wspólnie spędzili ten wyjątkowy wieczór wigilijny.

Organizatorem był Urząd Gminy w Padwi Narodowej, Gminny Ośrodek Kultury wraz ze Szkołą Podstawową w Padwi Narodowej.  

Spotkanie dofinansowane zostało ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz też...