W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje

W Radzie Powiatu powstała koalicja KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego i KW Nasz Mielec

KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego i KW Nasz Mielec w wyniku wyborów uzyskali razem 13 mandatów, w Radzie Powiatu, w opozycji do nich zostają radni z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dysponują 12 mandatami.

Konsekwencją tych wyborów jest podpisanie dzisiaj umowy koalicji, którą prezentujemy, poniżej.

Umowa koalicyjna zawarta w dniu 08 listopada 2018 roku pomiędzy KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego i KW Nasz Mielec

Kierując się przekonaniem, że tylko współpraca daje gwarancję realizacji harmonijnego i zrównoważonego rozwoju powiatu mieleckiego, przeświadczeni o potrzebie konstruktywnej i zgodnej współpracy w całej kadencji po wyborach samorządach 2018 zawieramy unia koalicyjną i zobowiązujemy się do realizacji założeń programowych prezentowanych przez nasze komitety w kampanii wyborczej. Powołana koalicja działać będzie w poczuciu pełnej odpowiedzialności za mieszkańców miasta i powiatu oraz na rzecz jego stabilnego rozwoju, z dala od sporów politycznych. W imię tych udo. KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego oraz KW Nasz Mielec postanawiają wspólnie, zgodnie i skutecznie działać w obecnej kadencji samorządowej 2018-2023 w następujących priorytetach obszarach:

I. Publiczna służba zdrowia i państwowe ratownictwo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy sytuacji ekonomicznej Szpitala Powiatowego w Mielcu i jakości obsługi pacjentów oraz korzystnym zakontraktowaniem usług w zakresie ratownictwa medycznego.

II. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz dalsze starania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych celem realizacji nowych przedsięwzięć.

III. Edukacja ponadpodstawowa — w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie efektywnoki i skutecznoki szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy. Zabezpieczenie odpowiednich warunków nauki wynikających z reformy systemu edukacji i związanych, z tym dwukrotnym wzrostem liczby uczniów rozpoczynających kształcenie w szkotach ponadpodstawowych.

IV. Bezpieczeństwo powiatu mieleckiego — dostosowanie funkcjonowania i organizacji pracy komórki zarządzania kryzysowego do wymogów ustawowych oraz do potrzeb lokalnych.

V. Transport publiczny — podjęcie współpracy z gminami powiatu celem właściwej jego organizacji.

VI. Usprawnienie obsługi petentów w zakresie rejestracji pojazdów mechanicznych.

VII. Wsparcie działań w zakresie zabezpieczenia powiatu mieleckiego przed wirusem ASF.

Uzgodniono również, iż zintensyfikowane zostaną prace na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, a także współpracy powiatu z gminami na zasadach partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

Realizację tych celów ma zapewnić harmonijnie współpracująca Rada Powiatu Mieleckiego kierowana przez trzyosobowe Prezydium, do którego wejdą:

1. Dwie osoby wytypowane przez KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego, w tym wskazany przez ten komitet       Przewodniczący Rady.

2. Jedna osoba wskazana przez KW Nasz Mielec.

Zarząd Powiatu Mieleckiego w pięcioosobowy składzie:

1. Trzy osoby wytypowane przez KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego w tym wskazany przez ten komitet Przewodniczący Zarządu.

2. Dwie osoby wytypowane przez KW Nasz Mielec w tym wskazany przez ten komitet Wiceprzewodniczący Zarządu.

Umowa koalicyjna została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez wszystkich radnych wybranych w wyborach samorządach 2018 roku do Rady Powiatu Mieleckiego z KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego oraz KW Nasz Mielec.

Radni KW Nasz Mielec:

1. Andrzej Bryla
2. Zbigniew Działowski
3. Jacek Tejchma
4. Grzegorz Tychanowicz

Radni KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego:

1. Andrzej Chrabąszcz
2. Kazimierz Gacek
3. Adam Jastrząb
4. Maciej Jemioło
5. Stanisław Lonczak
6. Marek Paprocki
7. Bogusław Peret
8. Stefan Rysak
9. Józef Smaczny

Mielec, 08 listopada 2018 roku

 

 

DCIM105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Derby Podkarpacia bez sensacji. Rysice Rzeszów – ITA Tools Stal Mielec 3:0 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Bieg Wilczym Tropem 2024 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

„Rzeka życia – miłość” – promocja tomiku

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa