W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

W Woli Mileckiej ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP [FOTO]

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Woli Mieleckiej rozrasta się o kolejnych strażaków. 10 lutego 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej.

10.02.2024 odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej, na którym Zarząd otrzymał absolutorium.

Jednakże ten dzień miał także wyjątkowe znaczenie dla młodych adeptów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej , którzy oficjalnie stali się pełnoprawnymi młodymi strażakami OSP Woli Mieleckiej.
W obecności druhów PSP Mielec, OSP Wola Mielecka i zebranych rodziców i gości 15 kandydatów złożyło uroczyste ślubowanie na członków MDP.

Meldunek o gotowości do uroczystego apelu i Rotę odczytała druhna Kinga Krzysztoforska, opiekun MDP Wola Mielecka. Trzykrotnym „Ślubuję” kandydaci potwierdzili gotowość służby Ojczyźnie i wypełniania strażackiej misji w szeregach MDP.
Zarząd OSP ma nadzieję, iż większość członków MDP składających w tym dniu ślubowanie po osiągnięciu pełnoletności wstąpi w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej.

Minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli w ostatnim okresie, w tym  druha Jerzego Klementowskiego.

Następnie podziękowano firmom i osobom współpracującym z OSP i przystąpiono do obrad Zebrania Sprawozdawczego OSP Wola Mielecka.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany Zbigniew Wicherski, a sekretarzem został Mateusz Koszelski.
Wybrano składy Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

Druh Andrzej Kantorowski przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za okres sprawozdawczy, druh skarbnik Anna Krępa sprawozdania finansowe, druh Adrian Płatek sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

W krótkim przemówieniu prezes OSP Wola Mielecka Adrian Sokół przedstawił zadania jakie zrealizowała jednostka od ostatniego Walnego spotkania.

Zebrani jednogłośnie udzieli absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Druh Andrzej Kantorowski przedstawił plan działalności oraz finansowy na 2024 rok.

W dyskusji głos zabierali: Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, wójt Gminy Mielec Józef Piątek, zastępca wójta Gminy Mielec Tomasz Ortyl, przewodniczący Rady Gminy Mielec Bogdan Cygan, radny Gminy Mielec Zbigniew Wicherski, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP Mielec Michał Tchórzewski, przewodniczący Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marek Czerw, radny sołectwa Wola Mielecka Damian Smoleń oraz Henryk Jaworski, który poruszył temat postępującego osuwiska skarpy brzegu Wisłoki koło mostu.

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków i jednogłośnym ich przyjęciu zakończono obrady.

Źródło: WolaMielecka.pl

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Przez 9 lat był na wszystkich lekcjach w szkole

Wiadomości Mielec

Mielecka ortopedia poszerza ofertę [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Jechał motocyklem pod prąd. Miał ponad 2 promile

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa