W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wolontariat w I Liceum Ogólnokształcącym

Grudzień jest zawsze tym miesiącem w roku, kiedy łagodnieją nastroje i bardziej uwrażliwiają się serca. Nadchodzą przecież święta Bożego Narodzenia, więc bardziej niż kiedykolwiek ludzie chcą dzielić się dobrym słowem i pomagać potrzebującym. 

Media akcentują hasła o dziełach wigilijnej pomocy. W telewizyjnych programach promowane są takie akcje jak: „Płomień miłosierdzia” czy „Szlachetna paczka”. I serce rośnie patrząc na grupy młodych ludzi, którzy włączają się aktywnie w wszelkie charytatywne działania i kampanie.     

                                           

Wychowanie ku wartościom w I LO

Niezwykle ważne jest, by nie tylko raz w roku pamiętać o chrześcijańskiej idei służenia drugiemu człowiekowi. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu w swoim programie wychowawczym wyraźnie podkreśla, że wyposaża młodych ludzi w wiedzę potrzebną do studiów, ale szkoła stara się również kształtować w młodych postawy empatii i wrażliwości na problemy dotykające innych. „Konarski” wychowuje młodzież w oparciu o klasyczne wartości chrześcijańskiej Europy, pokazując, że każdy gest, nawet najdrobniejszy może zmienić na lepsze czyjś świat.

Najbardziej spektakularne metody wychowawcze realizuje się poprzez praktykę, dlatego w tradycję szkoły wpisana została idea pracy wolontariackiej.  Działania te szczególnie aktywnie podjęto od września roku 2016/2017. Warto przypomnieć, że obecny rok szkolny został przez minister edukacji Annę Zalewską ogłoszony rokiem wolontariatu.

 

Co to takiego jest wolontariat?

Definicja internetowa określa „wolontariat (z łac. voluntarius – dobrowolny) jako dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Natomiast wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pojawiło się formalne zatwierdzenie wolontariatu) „wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych”.

Wolontariat jest stary jak świat. Są nim działania tworzone przez ludzi z pożytkiem dla innych ludzi będących w potrzebie. W Polsce wolontariat umarł po zakończeniu II wojny światowej, w inicjowanych przez władzę PRL-u często bezsensownych „czynach społecznych”, aczkolwiek przymusowych. Odnowiony w roku 1993 polski wolontariat rozkwita.

 

Co dzieje się w roku szkolnym 2016/2017 w „Konarskim”?

Akcje działań wolontariatu klas I LO można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Te które obejmują sprawy pomocy koleżeńskiej i rozwijania pasji w gronie rówieśniczym, pozostają w obrębie szkoły. Sporo jednak działań dotyczy ośrodków na terenie miasta i środowisk lokalnych.  Część klas zaplanowała swoje działania na wiosnę 2017 roku. Jest jednak grupa młodzieży, której praca dotyczy czasu świątecznego w grudniu 2016 r. Warto więc odnieść się do tych konkretnych działań
i docenić zarówno pomysłowość młodzieży jak i wysiłek i czas włożony, by służyć drugiemu człowiekowi.

Klasy I A i II F zaangażowały się w pomoc konkretnym dzieciom ze zdiagnozowanymi schorzeniami genetycznymi. Dwuletnia Kinga z zespołem Downa może liczyć na licealistów przeprowadzających akcję – „Nakrętkowa pomoc”. Oliwka mieszkająca w Nowej Jastrząbce i chorująca na rdzeniowy zanik mięśni wymaga kosztownej rehabilitacji i terapii eksperymentalnych. To dla niej właśnie licealiści z „Konarskiego” przygotują i zgromadzą ozdoby bożonarodzeniowe, a zysk ze sprzedaży przekazany zostanie rodzicom chorej dziewczynki.

 

620698830

 

Cztery kolejne klasy, czyli I B, I E, I F oraz II C swoją pracą zdobywają doświadczenie w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Miejscem ich działań jest Dom Pomocy Społecznej im. Ks. S. kard. Wyszyńskiego w Mielcu. Tam licealiści zobowiązali się spędzać czas z mieszkańcami ośrodka, ofiarowując im  rozmowę, wspólną lekturę książek, kolędowanie oraz przygotowanie świątecznych dekoracji.

Drugim ośrodkiem jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Pustkowie, a także ZPO „Przystań” w Mielcu, gdzie uczniowie wspomnianych klas zawiozą ozdoby i prezenty świąteczne, przygotują laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz występ artystyczny dla mieszkańców tych placówek.

Młodzież stara się także docierać do dzieci przebywających w ośrodkach edukacyjnych, i potrzebujących wsparcia. W ramach działań  licealistów przeprowadzane są akcje pomocowe na rzecz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Woli Pławskiej oraz w Mielcu a także świetlicy Caritas.

Wśród nich zbiórka nagród dla uczestników olimpiad specjalnych. Na co dzień zaś praca licealistów polega na przebywaniu z tymi dziećmi, poświęcanie im uwagi i odciążenie choć na chwilę zarówno wychowawców jak i rodziców. Trzeba podkreślić, że w mieleckim OREW-ie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo aktywnie pracuje katecheta I LO – ks. Kamil Kopyt, angażując uczniów do pracy w wolontariacie, ucząc wrażliwości na cierpienie innych.

To tylko wybrane przykłady działań wolontariuszy z „Konarskiego” prowadzonych w bożonarodzeniowym „klimacie”. Najważniejsza jest jednak refleksja jak ważną wartością jest służba drugiemu człowiekowi. Młodzi ludzie mają w sobie wielki potencjał wrażliwości i potrzebę pomagania. Trzeba tylko, aby świat dorosłych pozwolił im uwierzyć we własne siły, twórczo rozwijać i odnaleźć swoje prawdziwe powołanie. Z nadzieją na takie sukcesy w I LO podjęto liczne akcje wolontariatu.

Małgorzata Stryczek

 

dsc_0585

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Bezpłatne badania mammograficzne. Zbadaj się i zyskaj spokój !

Wiadomości Mielec

Szkoły przyjazne utalentowanym uczniom

Wiadomości Mielec

Zmiany w składzie kadry PGE FKS Stal Mielec [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa