W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje

Wotum zaufania radnych dla Zarządu Powiatu

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w głosowaniu na sesji absolutoryjnej. Wotum poparło 13 radnych, 12 radnych opozycji z PiS było przeciwnych.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania było następstwem dyskusji o raporcie o stanie powiatu na koniec 2021 roku. Z raportu wynika, że powiat mielecki ma stabilną sytuację finansową, może regulować swoje zobowiązania i podejmować nowe. Inaczej natomiast wyglądało głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi za wykonanie budżetu 2021 roku. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych koalicji Razem Dla Powiatu Mieleckiego, 10 radnych opozycji było przeciwnych oraz dwóch radnych opozycji wstrzymało się od głosu.

Wynik budżetu

Budżet za 2021 roku zamknął się nadwyżką stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 480 561,04 zł. Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 17 647 667,03 zł. Nadwyżka operacyjna umożliwia samorządowi realizację zadań inwestycyjnych, jak również pozwala na regulowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pokazuje potencjalne możliwości rozwojowe samorządu.

Kilka istotnych danych z raportu

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 r. wyniosła dla powiatu mieleckiego 4,4%. W ciągu roku wartość tego wskaźnika zmalała o 1,1 punktu procentowego, co ostatecznie plasowało powiat mielecki wraz z powiatem dębickim na 1 miejscu wśród powiatów ziemskich województwa podkarpackiego z najniższą stopą bezrobocia.

W 2021 roku Powiat Mielecki otrzymał od Wojewody Podkarpackiego środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 3 647 611,77 zł. Dofinansowaniem zostało objętych 15 linii głównych, które z uwagi na wytyczne przy składaniu wniosku zostały podzielone na 36 wariantów. Łącznie na liniach zostało wykonane 1 215 870,59 kilometrów.

Ilość przestępstw w 2021 roku na terenie powiatu mieleckiego – 1 533. Przestępstwa kryminalne 860 (w 2020 roku 999), przestępstwa gospodarcze 404 (w 2020 roku 551). Ogólna liczba wykroczeń 13556, (w 2020 roku 9 725).

Na koniec 2021 roku, dane dotyczące organizacji pozarządowych przedstawiały się następująco: ogółem w Powiecie Mieleckim funkcjonowało 532 organizacji pozarządowych, w tym 45 fundacji, 246 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 119 klubów sportowych w tym Uczniowskich Klubów Sportowych, 29 stowarzyszeń zwykłych, 99 ochotniczych straży pożarnych.

W 2021 roku pracodawcy zgłosili łącznie 8199 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

Cały raport można przeczytać na stronie https://powiat-mielecki.pl/dla-mieszkancow/raport-o-stanie-powiatu

DCIM\105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Medialna afera dosięgła nasz portal

Wiadomości Mielec

Jezioro łabędzie na scenie SCK [FOTO]

Wiadomości Mielec

Młodzi nieprzeciętni – zdolni uczniowie mieleckich szkół

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa