W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

XXXVI sesja rady miasta w Przecławiu z udziałem Krystyny Skowrońskiej [FOTO]

30 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Przecławiu odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem sesji była sprawa uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław, a także udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

W sesji uczestniczyła Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Skowrońska, której jako pierwszej głosu udzielił Przewodniczący Rady. Pani Poseł pogratulowała radzie odważnego budżety, który służy obywatelom i jest pisany w trosce o ich codzienne życie i rozwój.

Jako przykład przytoczyła działania na rzecz ochrony środowiska (OZE i kanalizacja). Pogratulowała realizacji dużych inwestycji w postaci  budowy oczyszczalni ścieków w Błoniu, budowy Domu Kultury w Przecławiu i rozbudowy Przedszkola w Rzemieniu oraz działań na rzecz aktywizacji Stowarzyszę m. in. seniorów  czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

W trosce o komunikację publiczną, wyraziła prośbę a zarazem życzenie, aby w oparciu o rachunek ekonomiczny i potrzeby mieszkańców Rada podjęła rozsądną dyskusję z wywarzeniem potrzeb i możliwości gminy w tej sprawie oraz uchwalenia dobrego budżetu na 2018 rok.
Na zakończenie swojego wystąpienia wspomniała o czekających nas wyborach samorządowych i życzyła obecnym, aby mieszkańcy powierzyli im jeszcze raz swój mandat zaufania.

Następnie, głos zabrał Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu Pan Stanisław Kagan, który pokrótce omówił sposób składania wniosków o bezpośrednie dopłaty rolnicze w formie e-wniosków, w czym obiecał daleko idąca pomoc. Zaoferował również obecność przedstawicieli Agencji w zebraniach wiejskich, gdzie udzielane będą szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat instrumentów pomocowych w ramach PROW 2014-2020.

Po tych wystąpieniach przedstawiono opinię poszczególnych Komisji Rady Miejskiej na temat projektu budżetu, po czym głos zabrał Burmistrz Przecławia Pan Ryszard Wolanin omawiając przygotowany projekt  na 2018 rok w odniesieniu do działań przez kolejne 3 lata, w perspektywie pozyskiwania środków finansowych na rozwój gminy w oparciu o programy unijne. Burmistrz oznajmił, że jest to budżet rekordowy, gdyż po stronie wydatkowej przewiduje ponad 57 mln zł a po stronie dochodowej – 15 mln zł. W jego planie  znajduje się realizacja zadań ogólnospołecznych, tj. m.in.:

 1. Modernizacja torów kolejowych pomiędzy Mielcem a Dębicą.
 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Mielec – Dębica.
 3. Zapewnienie komunikacji w obrębie Gminy Przecław.
 4. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Tuszymie z przebiciem przez Wisłokę do oczyszczalni ścieków w Błoniu (specyfikacja przetargowa).
 5. Budowa żłobka w Przecławiu z 3 oddziałami , po 25 dzieci każdy.
 6. Modernizacja budynku w Tuszymie (po przeniesieniu Domu Kultury do Przecławia) dla 3 oddziałów przedszkolnych.
 7. Modernizacja Szkół Podstawowych w Łączkach Brzeskich i Kiełkowie, wynikająca z reformy oświaty.
 8. Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
 9. Opieka senioralna.
 10. Oddanie Domu Kultury w Przecławiu wraz z kręgielnią.
 11. Powiększenie i doposażenie parków rehabilitacyjnych.
 12. Poprawa dróg poprzez położenie na części z nich nawierzchni asfaltowych przy współudziale budżetów obywatelskich.

Po tym wystąpieniu Pani Skarbnik Joanna Krzempek przedstawiła obszerny projekt budżetu, w który najważniejsze pozycje stanowiły:
– Łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Przecław: 55.065.836,78 zł;
 w tym dochody bieżące : 45.807.869,00 zł;
             dochody majątkowe: 9.257.967,78 zł.
– Wydatki: 57.383.593,78 zł;
 w tym wydatki bieżące : 42.208.567,09 zł;
             wydatki majątkowe: 15.175.026,69 zł.
– Planowany deficyt: 2.317,757,00 zł.
– Wydatki Funduszu Sołeckiego : 657.179,00 zł.
– Wydatki Budżetu Obywatelskiego : 248.748,61 zł.
– Udzielone dotacje i pomoce finansowe :
   Planowane kwoty dotacji : 1.694.965,00 zł
   Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na 3 zadania : 458.489,87 zł.

Uchwała budżetowa została przyjęty jednogłośnie.

W drugiej części Sesji radni zgodnie podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz 3 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na : pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, na realizacje zadania „Budowa chodnika w Gminie Przecław” oraz „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Pan Zenon Krawczyk podziękował Radnym za owocną pracę oraz mieszkańcom za zainteresowanie sprawami gminy i udział w Sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Zachowaj Trzeźwy Umysł – konkurs uczniów [FOTO]

Wiadomości Mielec

Gala Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Takiej książki jeszcze w Mielcu nie było! [FELIETON]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa