W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Mieleckiego

XV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 13.00w sali obrad Starostwa Powiatowego  przy ul. Sękowskiego 2 b


TEMATYKA OBRAD:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2016 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji  „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji  Rady Powiatu Mieleckiego za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2016 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego za 2015 rok.
11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

Obrady rady są jawne.

 

DCIM105GOPRO
DCIM105GOPRO

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości