W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Budowa Przedszkola Miejskiego z dofinansowaniem unijnym

Zarząd Województwa dokonał dziś wyboru projektów do dofinansowania realizacji planów niskoemisyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zarząd rozdysponował środki na tzw. budynki pasywne. Na dofinansowanie projektów wymienionych wstępnie przeznaczonych było  12 milionów złotych.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wymogi formalne spełniło aż siedmiu wnioskodawców. W związku z tym zarząd zdecydował o zwiększeniu kwoty dedykowanej tym projektom na ponad 15 mln zł, wykorzystując wszystkie dostępne w działaniu wolne środki. Pozwoliło to na przyznanie dofinansowania na realizację 3 projektów.

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne wg kolejności na liście rankingowej:

Gmina Mielec wnioskowała o dofinasowanie prawie 7,8 mln zł. Wstępnie przyznano środki mniejsze, z zaznaczeniem, że jeśli pojawią się oszczędności kwota ta zostanie uzupełniona. 

To ciekawe i innowacyjne projekty dlatego postanowiliśmy przeznaczyć na nie wszystkie dodatkowe dostępne pieniądze, aby chociaż jeszcze jeden projekt mógł otrzymać dofinansowanie tym bardziej, że otrzymał w miarę wysoką ocenę. Na liście są dwa przedszkola, co bardzo cieszy, bo to inwestycja w najmłodsze pokolenia. Liczę, że w przyszłości pojawią się kolejne możliwości wsparcia pozostałych projektów z listy rezerwowej – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa