W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Dodatkowe środki na pomoc osobom po 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pozyskał ponad 700 tysięcy złotych na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Środki pochodzą z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zostaną przeznaczone na organizację staży zawodowych oraz dotacje na założenie własnej firmy.

– Na początku kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że złożony przez nas wniosek o przyznanie dodatkowej puli środków na pomoc osobom bezrobotnym w wieku powyżej 50 lat został rozpatrzony pozytywnie.

Otrzymaliśmy 724 tysiące złotych, które będą przeznaczone na organizację staży zawodowych a także na dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu z możliwości aktywizacji i wsparcia w podejmowaniu własnego biznesu skorzysta dodatkowo 90 osób bezrobotnych – informuje Stanisław Stachowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

– Wyrównywanie szans osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat na lokalnym rynku pracy musi bazować na umożliwieniu powrotu do pracy a także na uzupełnieniu i odświeżeniu posiadanych kwalifikacji zawodowych zgodnie z aktualnymi potrzebami pracodawców.

Najskuteczniejszą drogą do osiągnięcia tego celu jest wykonywanie obowiązków bezpośrednio na stanowisku pracy w trakcie odbywania stażu. Jest to także forma preferowana przez przedsiębiorców, gdyż pozyskanie przyszłego pracownika oraz okres jego wdrażania do pracy nie obciąża finansowo pracodawcy a stypendium osobie bezrobotnej wypłaca bezpośrednio urząd pracy – dodaje Stanisław Stachowicz.

W zeszłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pozyskał ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponad 5 milionów złotych i znalazł się w gronie tych urzędów pracy z terenu województwa podkarpackiego, które ściągnęły do swojego powiatu najwięcej dodatkowych pieniędzy.

Średnia kwota rezerwy jaka przypadała na 1 urząd pracy wynosiła niespełna 2,5 mln złotych co oznacza, że mielecki urząd pracy uzyskał ponad 2 razy więcej środków niż wynosiła statystyczna średnia wojewódzka. Przeciętna kwota dodatkowych środków jaka przypadała na 1 osobę bezrobotną w województwie podkarpackim wynosiła 430 złotych. Dla powiatu mieleckiego kwota ta była zdecydowanie wyższa i kształtowała się na poziomie ponad 780 złotych.

– Chciałbym podkreślić, że Powiatowa Rada Rynku Pracy, która jest uprawnionym organem do dokonywania oceny funkcjonowania Urzędu, wystawiła pozytywną rekomendację dla naszych działań podejmowanych w 2015 roku.

Również bieżące oceny dokonywane przez członków Rady co kwartał potwierdzają prawidłową realizację wyznaczonych kierunków, zadań i celów. Staramy się podejmować różnorodne inicjatywy oraz wykorzystywać dostępne możliwości w celu aktywizowania lokalnego rynku pracy.

Zwracamy przy tym uwagę na skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Systematycznie i konsekwentnie realizowane programy rynku pracy, które wspierają osoby bezrobotne oraz pomagają lokalnym pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy, przynoszą konkretne rezultaty.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 700 osób. Na koniec marca bez pracy pozostawało 6504 osoby a stopa bezrobocia wynosiła 10% i była jedną z najniższych w województwie podkarpackim – przekazuje Dyrektor PUP w Mielcu.

– Zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do składania wniosków a osoby bezrobotne, które chciałyby założyć własną firmę, do ubiegania się o bezzwrotną dotację na jej otwarcie.

Dysponujemy także funduszami z innych programów i prowadzimy nabory również na szkolenia, prace interwencyjne oraz refundacje kosztów utworzenia nowych miejsc pracy. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na internetowej stronie urzędu pod adresem www.pup.mielec.pl – podsumowuje Stanisław Stachowicz.

 

20150929_163340

 

Foto1

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa