W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Drogi powiatowe z ograniczeniem tonażu

Powiat ograniczy ruch pojazdów o masie całkowitej powyżej 15 ton na drogach powiatowych w miejscowościach Zachwiejów, Piechoty, Józefów i Jaślany.

Projekt zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych Nr 1 124R relacji Knapy – Zarównie, Nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule oraz 1 137R relacji Jaślany – Józefów został już przygotowany i obecnie opiniowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu. Ograniczenie tonażu pojazdów na ww. odcinkach zostanie wprowadzone po zatwierdzeniu projektu przez Starostę Powiatu Mieleckiego.

Działania w sprawie ograniczenia przejazdu pojazdów ciężkich przez tę część gmin Padew Narodowa i Tuszów Narodowy podjęto w odpowiedzi na interwencje mieszkańców, sołtysów poszczególnych miejscowości, radnych powiatowych oraz Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty i Wójta Gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Głaza.

Jak wskazywali interweniujący, problem z nadmiernym przepływem pojazdów ciężkich pojawił się w gminie końcem stycznia br. wraz z zakończeniem przebudowy mostu w Zachwiejowie. Zwiększona nośność mostu po przebudowie sprawiła, że kierowcy tirów – zamiast korzystać z dotychczasowych odcinków dróg od Punktu Przeładunkowego w Knapach, przez Wolę Baranowską, do miejscowości Baranów Sandomierski – coraz częściej poruszali się skrótem prowadzącym przez miejscowości Zachwiejów, Piechoty, Józefów i Jaślany.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ocenił stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni w ww. miejscowościach i stwierdził konieczność wprowadzenia ograniczenia tonażu pojazdów ze względu na przeciwdziałanie zniszczeniu nawierzchni oraz dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników korzystających z tych odcinków dróg.

Przesłanką do wprowadzenia ograniczenia jest także przebieg dróg przez tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Ponadto większość odcinków przedmiotowych dróg nie posiada chodnika, który umożliwiłby bezpieczne poruszanie się pieszych. 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa