W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Drugi etap remontu al. Kwiatkowskiego z szansą na dofinansowanie

Projekt na ciąg dalszy przebudowy al. Kwiatkowskiego ma dużą szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Na liście rankingowej figuruje też inne zadanie drogowe, które ma być realizowane w gminie Wadowice Górne.

Wstępna lista rankingowa wniosków, które mają zostać realizowane w 2018 roku, została opublikowana przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. W kategorii powiatowej na wysokim siódmym miejscu znalazł się projekt przygotowany przez Powiat Mielecki – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1187R (Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego) na odcinku od km 0 + 770 do km 1+ 865 w m. Mielec”.


W ramach robót objętych przedmiotowym zadaniem przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oraz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami ściekowymi. Projekt obejmuje również wykonanie nowego oznakowania, przebudowę zatok autobusowych wraz z peronami oraz przebudowę skrzyżowania – polegającą na wprowadzeniu azyli dla pieszych. Realizacja założeń ma być kontynuacją działań, jakie Powiat Mielecki, przy wsparciu magistratu, podejmował w rejonie
al. Kwiatkowskiego w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2015 roku zakończył się tam remont ronda przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową, w październiku br. do użytku oddane zostało z kolei rondo w centrum mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z fragmentem
al. Kwiatkowskiego i ul. Wojska Polskiego.
Powiat Mielecki stara się również o dofinansowanie remontu dróg na terenie gminy Wadowice Górne – w ramach zadania pod nazwą „Remont dróg powiatowych: Nr 1 160R relacji Załuże-Zabrnie-Wadowice-Piątkowiec w km 9+000 – 16+677, Nr 1 163R relacji Zgórsko-Wola Wadowska w km 6+155 – 10+184 i Nr 1 164R relacji Wierzchowiny-Bór-Jamy w km 0+000 – 0+750 o łącznej dł. 12,456 km na terenie Gminy Wadowice Górne”. W ramach projektu, oprócz remontu nawierzchni jezdni, przewiduje się również wykonanie chodników, elementów odwodniania, uzupełnienie poboczy, wykonanie nowego oznakowania, poprawę geometrii skrzyżowań i remont peronów. Projekt zajął na liście rankingowej 27. miejsce.

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Międzynarodowy turniej piłki siatkowej kobiet w Mielcu [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Kultura na talerzu – kulinaria różnych krajów [FOTO]

Wiadomości Mielec

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Bibliotece w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa