W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Dwudzieste piąte absolutorium dla burmistrza Radomyśla Wielkiego

Podczas sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, która odbyła się 29 czerwca radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

Zanim radni podjęli te uchwały, w trakcie posiedzenia omówiony został Raport o stanie Gminy Radomyśl Wielki, który przedstawiła sekretarz gminy Maria Należna. Następnie burmistrz Rybiński oraz skarbnik Leszek Jagoda przedstawili wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Nie nadzwyczajny, ale dobry

– Budżet roku 2022 nie był może nadzwyczajny, ale oceniam go jako dobry. Tradycyjnie po stronie wydatków dominują te na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to jeszcze nie było uruchomionych środków z obecnej perspektywy unijnej. Za to korzystaliśmy już ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – mówił w trakcie sesji absolutoryjnej Józef Rybiński.

– Sporo działo się na drogach, jeśli chodzi o asfaltowanie, współfinansowaliśmy zadania powiatowe i wojewódzkie. Ważne inwestycje poczyniliśmy na SUW-ie w Jamach, które poprawią nam gospodarkę wodną. Rozpoczęliśmy budowę oczyszczalni ścieków w Dulczy Wielkiej. W ramach rewitalizacji rynku zakończyliśmy budowę jednego z budynków i rozpoczęliśmy wznoszenie kolejnych dwóch. Przy szkole w Radomyślu powstał nowy plac zabaw i odnowiliśmy Orlika. Zakupiliśmy samochód dla OSP w Dulczy Małej. Sporo też zadań zrealizowaliśmy z funduszu sołeckiego – wyliczał włodarz, który podkreślał, że zadłużenie na koniec roku było dużo mniejsze niż zakładano, gdyż gmina nie wzięła w ubiegłym roku kredytu.

Dochody

Jak zatem przedstawia się wykonanie budżetu? Dochody wyniosły 86,525 mln zł. Wśród nich 35,75 % stanowiły subwencje – 30,993 mln zł; 37,06 % to dotacje celowe i środki zewnętrzne (32,066 mln zł), a dochody własne 24,82 %. Z tego ostatniego tytułu wpłynęło do gminnej kasy 21,476 mln zł, w tym m.in. 10,77 mln zł z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 2,74 mln zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych i 1,75 mln zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 606 tys. zł z podatku od ośrodków transportowych, a 473 tys. zł to podatek rolny od osób fizycznych. W dochody własne wliczone są także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3,72 mln zł.

Wydatki

Po stronie wydatków, które wyniosły 92,425 mln zł na pierwszym miejscu znajduje się oświata i wychowanie. Wydatki na nie wyniosły 31,07 mln zł (33,6%). Kolejna pozycja to rodzina – 15,8 mln zł (17,1%). Na  pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatkowano 13,5 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 10,71 mln zł, na transport 4,55 mln zł, a na gospodarkę mieszkaniową 3,44 mln zł. Na kulturę fizyczną i sport wydano 1,21 mln zł, a na kulturę 1,14 mln zł.

Warto nadmienić, że zsumowana kwota wydatków ze wszystkich działów na inwestycje i remonty wyniosła 17,56 mln zł, czyli prawie 1/5 budżetu.

Jednogłośnie

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami, została pokryta z wolnych środków, które posiadała gmina. Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2022 rok.

Uchwały w sprawie wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, a także absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, radni przyjęli jednomyślnie. Po udzielonym wotum zaufania i absolutorium burmistrz przypomniał, że po raz 25 uzyskał zaufanie Rady Miejskiej. Podziękował radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę i budowanie przez lata dobrej atmosfery służącej rozwojowi gminy. Życzył także, by ta atmosfera towarzyszyła radomyskim samorządowcom w przyszłej kadencji.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Prace drogowe w Łączkach Brzeskich

Wiadomości Mielec

Mielecka Gwiazda Sportu będzie drugi raz na olimpiadzie

Wiadomości Mielec

Spędź wakacje z wojskiem

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa