W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

30 maja 2016 Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zainaugurował działalność Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Witam grono osób, dla których wspólnym mianownikiem jest aktywność obywatelska i  zaangażowanie społeczne.

Cieszę się, że powstała pierwsza Rada Pożytku, która będzie miała wpływ na politykę miasta w zakresie trzeciego sektora – zwrócił się do obecnych na posiedzeniu Prezydent Daniel Kozdęba.

Następnie wręczył akty powołania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Kolejnym punktem posiedzenia było dokonanie wyboru w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodnicząco i sekretarza Rady. Przewodniczącą Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego została Anna Marek – Zastępca Komendanta Hufca ZHP Mielec.

Na Wiceprzewodniczącego wybrano Marka Zalotyńskiego – Radnego Rady Miejskiej, natomiast funkcję Sekretarza będzie pełnić Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Agata Ćwięka.

Pierwszym realizowanym zadaniem podczas spotkania były prace nad Regulaminem funkcjonowania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych.

Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Radę tworzy 12 członków, tj. 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta.

Skład Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji:

 • Anna Marek – Przewodnicząca
 • Marek Zalotyński – Wiceprzewodniczący
 • Agata Ćwięka – Sekretarz
 • Łucja Bielec
 • Joanna Boryczka-Szęszoł
 • Janusz Chojecki
 • Weronika Czerwińska
 • Anna Karwacka
 • Jan Myśliwiec
 • Mikołaj Skrzypiec
 • Mieczysław Wdowiarz
 • Andrzej Zemmel.

 

IMG_3471-850x504

 

IMG_3487-850x504

 

IMG_3490-850x504

 

IMG_3496-850x504

 

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa