W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Imprezy masowe i koncerty

Jubileuszowy X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2017”[FOTO]

18 czerwca odbył się w Chorzelowie Jubileuszowy X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2017”.

Organizatorem X Podkarpackiego Jarmarku Ludowego „Roztańczony Chorzelów” jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. Wszystkich zebranych ,wśród których byli: Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, przewodniczący Rady Gminy Mielec Jan Kołodziej, Radni Gminy Mielec, Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz, dyrektorzy Domów i Ośrodków Kultury z terenu województwa podkarpackiego, słowami „na gościnnej chorzelowskiej ziemi” powitała dyrektor Ośrodka Kultury w Chorzelowie Dorota Kieraś – Jędrychowska, życząc jednocześnie sukcesów zespołom a widzom wiele ciekawych i przyjemnych wrażeń z uczestnictwa w imprezie.

Pomysłodawczynią I „Roztańczonego Chorzelowa” była instruktor tańca SOKiS i kierownik ZPiT „Chorzelowiacy” Bożena Telega, która przez wszystkie lata jest także koordynatorem Jarmarku.

„Roztańczony Chorzelów” to ochrona tradycji regionu, promowanie twórczości wokalnej, muzycznej i tanecznej, to także konfrontacja artystycznych dokonań dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich zespołów tańca ludowego oraz kapel ludowych, to także stoiska wystawiennicze tradycyjnego rzemiosła, tradycyjnych potraw, rękodzieła artystycznego.

Jubileuszowy X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2017”oficjalnie otworzył Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, który objął Jarmark patronatem honorowym.
Chorzelowski Jarmark patronatem medialnym objęły media: Hej.mielec Tygodnik i portal KORSO, RMI24, ,Czyliwiesz, emielec24, Radio Leliwa, Promocja.Mielec, Telewizja Rzeszów.
Na tegorocznym „Roztańczonym Chorzelowie” zaprezentowało sie 13 zespołów folklorystycznych i 7 kapel ludowych a były to: Zespół Tańca Ludowego” Tradycja”
z Rzeszowa – dwie grupy taneczne, Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie -dwie grupy taneczne, Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie”- grupa dziecięca, Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” z Krakowa, dwie grupy taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej – Zespół Taneczny „Figielek I” oraz Zespół Taneczny „Borowiacy”, Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Jaślaniacy” i Kapela Ludowa „Młodzi Jaślaniacy” z Jaślan -Gmina Tuszów Narodowy , Kapela Ludowa „Grochowiacy”,  ZPiT „Karpaty” z Rzeszowa”, Zespół Pieśni i Tańca „San” z Leżajska, Zespół Pieśni i Tańca „ Hanka” i Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” z Głogowa Małopolskiego, Kapela Ludową ”Padwianie” , dwie kapele ludowe z Wadowic Górnych „ Wadowiacy” i „Młodzi Wadowiacy”, Kapela Ludowa „Jaślanie” z Gminy Jasło oraz gospodarze Jarmarku Kapela Ludowa „Chorzelowiacy”.
Uczestnicy prezentowali się w II kategoriach wykonawczych zespoły taneczne i kapele ludowe natomiast zespołu taneczne prezentowały się w 3 kategoriach wiekowych 6- 12 lat, 13- 19 lat oraz 20 lat i powyżej
Prezentacje konkursowe oceniali: Alina Kościółek – Rusin -choreograf z Rzeszowa, Urszula Opałka – choreograf z Łańcuta, Krzysztof Kubala– muzyk z Rzeszowa, Kazimierz Bober – muzyk z Rzeszowa.
Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji 13 zespołów i 7 prezentacji kapel ludowych komisja artystyczna przyznała:
W kategorii ZESPOŁÓW TANECZNYCH
Wg następujących kryteriów: – wierność i oryginalność prezentacji, reżyseria i kompozycja programu, strój, dbałość i sposób noszenia, stylowość i charakter programu, jednolitość stylistyczna w prezentacji scenicznej, poziom wykonawczy, interpretacja, wartości artystyczna, ogólny wyraz artystyczny

W I kategorii wiekowej – 6 – 12 lat
I NAGRODĘ Wójta Gminy Mielec DLA ZPiT AGH „Krakus” za Tańce górali z Istebnej
II NAGRODĘ Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec
w Chorzelowie
DLA ZTL „Tradycja” za Tańce podlaskie, ZPiT „Pułanie” za Tańce śląskie
III NAGRODĘ
DLA ZPiT „Wolanie” za Tańce rzeszowskie
WYRÓŻNIENIE
DLA ZT „Figielek I” ,ZT „Borowiacy”
Za dbałość o wygląd, poprawny strój i ogólne wrażenie artystyczne
W II kategorii wiekowej – 13 – 19 lat
I NAGRODĘ Wójta Gminy Mielec
DLA
ZTL „Tradycja” za Krakowiaka i tańce śląskie
II NAGRODĘ
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie
DLA
ZPiT „Wolanie” za tańce rzeszowskie
III NAGRODĘ
DLA ZPiT „Młodzi Jaślaniacy” za tańce lasowiackie
W III kategorii wiekowej – 20 lat i powyżej
I NAGRODĘ Wójta Gminy Mielec
DLA ZPiT „Karpaty” za Suitę tańców spiskich
II NAGRODĘ
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie
DLA ZPiT „San” za Tańce Krakowiaków Wschodnich
III NAGRODĘ
DLA ZPiT „Hanka” za Tańce przeworskie
WYRÓŻNIENIE
DLA ZPiT „Przewrotniacy” za Tańce rzeszowkie
W kategorii : KAPELE LUDOWE
Wg następujących kryteriów:
– obowiązkowy utwór z regionu rzeszowskiego, obowiązkowy jeden utwór wokalny, właściwy skład instrumentalny oraz repertuar zgodny z prezentowany Regionem, poprawność intonacyjna oraz rytmiczna prezentowanego repertuaru i zgodna z lokalną tradycją wykonawczą, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów , ogólny wyraz artystyczny
I NAGRODĘ
Wójta Gminy Mielec
DLA KAPELI LUDOWEJ „Padwianie”, DLA KAPELI LUDOWEJ „ Chorzelowiacy”
II NAGRODĘ
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie
DLA KAPELI LUDOWEJ „ Wadowiacy”
III NAGRODĘ
DLA KAPELI LUDOWEJ „Jaślanie” z Gminy Jasło z wyróżnieniem dla akordeonisty
WYRÓŻNIENIA
DLA KAPELI LUDOWEJ „ Grochowiacy”, DLA KAPELI LUDOWEJ „ Młodzi Wadowiacy”
DLA KAPELI LUDOWEJ „ Młodzi Jaślaniacy”

Nagrody ufundowane przez Ośrodek Kultury w Chorzelowie wręczali Wójt Gminy Mielec po i i II kategorii wiekowej Józef Piątek oraz dyrektor SOKiS Dorota Kieraś- Jędrychowska .
Komisja artystyczna stwierdziła także, że jest pełna uznania dla tancerzy, choreografów, muzyków za wysoki poziom artystyczny prezentowany podczas Jarmarku, za pielęgnowanie
i kultywowanie tradycji, tańca i śpiewu ludowego. Zespoły zaprezentowały bardzo ciekawe układy taneczne i wysoki poziom wykonania. W tegorocznej edycji Jarmarku wzięła udział imponująca ilość zespołów tańca ludowego i kapel stojąca na bardzo wysokim poziomie.
To dzięki popularyzacji tej formy tańca i muzyki, nasza kultura narodowa przekazywana będzie następnym pokoleniom.
Ponadto komisja stwierdza, że Organizacja Jarmarku przebiegała bardzo sprawnie
i zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi a dzięki wspaniałej atmosferze panującej podczas „Roztańczonego Chorzelowa” wszystkim pozostaną niezatarte ,miłe wspomnienia i będą wracać do Chorzelowa na kolejne spotkania folklorystyczne.
Podczas Jarmarku można było również oglądać stoiska rzemiosła tradycyjnego – wikliniarstwo, kowalstwo, zabawkarstwo, stoisko tradycyjnego jadła – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej, rękodzieła ludowego – wycinanka lasowiacka, biżuteria skórzana, wiklina papierowa , ubranka, maskotki ręcznie szyte, koronkarstwo,
galerie plenerową – Stanisław Szęszoł, Stanisław Czarnecki, Rafał Misiąg – rzeźba Grażyna Pieróg –Kotlarz- malarstwo, Małgorzata Kania – fotografia Katarzyna Róg, Maria Szostak, Marek Cichoń – haft krzyżykowy, Eugenia Trojanowska – szydełkarstwo, co w połączeniu z prezentacjami na scenie przyczyniło się do wspaniałej imprezy folklorystycznej.

Przed odczytaniem werdyktu członkowie zespołów uczestniczący w „Roztańczonym Chorzelowie’ zatańczyli wspólnego poloneza , który muzycznie poprowadziły kapele „Chorzelowiacy” , Grochowiacy” i kapela ZPiT „San” a tanecznie- prowadzący Jarmark od 9lat Mariusz Sosiński i pomysłodawczyni Chorzelowskiej imprezy. Po wspaniałym 40 parowym polonezie w krótkim koncercie wystąpił ZPiT „ Chorzelowiacy.

Zobacz też...