W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje Kultura i nauka

Kolejne warsztaty literackie Mieleckiej Grupy Literackiej „SŁOWO”

Herbert w szkole. Etyka i aksjologia”, to tytuł wykładu dra Stanisława Dłuskiego , poety, eseisty, krytyka literackiego, wykładowcy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłoszonego na warsztatach literackich Mieleckiej Grupy Literackiej „SŁOWO”  TMZM  w dniu 7.08.2020 r. w Hotelu Polskim w Mielcu.  

Pan dr Stanisław Dłuski współzałożyciel i były redaktor naczelny kwartalników „Fraza” i „Nowa Okolica Poetów jest autorem kilkunastu tomików (ostatni „Oda do próchna” 2020), monografii naukowych, opracowań. Jego wiersze znajdują się w antologiach roczników 60. i poezji po 1989 roku. Są tłumaczone na język angielski, czeski, francuski, serbski, rosyjski , ukraiński, włoski.

W wykładzie zwrócił uwagę  na fakt, że najbardziej rzucającą się w oczy cechą całej twórczości Herberta jest częste odwoływanie się do wątków mitologicznych. Herbert sięgał do nich w sposób aktywny – chciał dotrzeć do istoty antycznych postaw jako prawzorów postępowania współczesnego człowieka, odarłszy je wcześniej z naleciałości tradycji.

Herbert jest pisarzem nie tylko moralistycznym, ale także metafizycznym – stawia sobie pytania o sens istnienia. Najlepiej pokazuje to cykl wierszy, których bohaterem jest wymyślona przez poetę postać Pana Cogito. Poza tym Herbert często zadaje sobie pytania o sens egzystencji ludzkiej w sytuacjach krańcowych – śmierci, zderzenia z totalitaryzmem, wobec przemocy i cynizmu historii.

Językowe ukształtowanie wierszy Herberta jest charakterystyczne – w sposób mistrzowski łączy ironię z patosem, wielką metaforę lub parabolę z językiem prostym, przekaz kulturowy z poetyką dnia codziennego. Jego wiersze są napiętnowane doświadczeniami historycznymi XX wieku. Herbert stara się w nich znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania naszej współczesności.

Poezja, czyli forma bardziej pojemna”  właściwa część warsztatów, to niezapomniana uczta duchowa, przeplatana burzliwymi dyskusjami i celnymi uwagami prowadzącego, przy prezentowaniu przez uczestników spotkania-członków SŁOWA swoich wierszy.

Swoje wiersze czytali poeci „SŁOWA” – Teresa Elżbieta Pyzik, Aleksandra Piguła, Ewelina Łopuszańska, Iwona Szetela, Łucja Polewska, Joanna Prejzner,  Adam Kopacz, Dawid Rzeszutek, Piotr Kapinos. Każdy przeczytany  utwór poddawany był konstruktywnej analizie, zarówno przez prowadzącego jak i  uczestników warsztatów. Kontrowersyjne uwagi przyjmowano ze zrozumieniem i życzliwością, bo taki powinien być cel warsztatów. Wiele pytań do prowadzącego spotkanie miał obecny na warsztatach prezes TMZM Janusz Chojecki i to nie tylko dotyczących kariery  naukowej  prowadzącego, ale i z zakresu poezji.

W miłej atmosferze , przy wspaniałym poczęstunku, kawie i herbacie, upłynęły jakże wartościowe warsztaty, które zaowocować powinny podniesieniem jakości tworzonej przez uczestników warsztatów poezji.  Sesję zdjęciową ze spotkania wykonał nasz kolega-Zbigniew Wicherski, a relację przygotowała Teresa Pyzik.

Zobacz też...