W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Najwięcej na drogi

W nadchodzącym roku w ramach funduszu sołeckiego w gminie Radomyśl Wielki zrealizowane zostaną przedsięwzięcia na łączną kwotę 342 370 złotych.

Największa pula środków trafi na drogi. Przewidziano także działania z zakresu poprawy infrastruktury sportowej oraz wsparcie dla szkół, OSP i na organizację imprez.

– Podział środków w ramach funduszu sołeckiego dowodzi, że w sprawach drogownictwa mamy jeszcze trochę do zrobienia, a mieszkańcy na te inwestycje i remonty czekają. Będziemy zatem pewnie musieli w budżecie gminy zwiększyć jeszcze wydatki w tym zakresie, by przynajmniej niektóre te zadania wykonać w całości.

Na zebraniach wiejskich było też sporo o sporcie. Jest taka moda, która wynika z tego, że każda miejscowość ma u nas boisko do piki nożnej, a większość ma do tego boiska wielofunkcyjne. Cieszę się, że ta infrastruktura, która powstała nie stoi bezużytecznie, tylko jest wykorzystywana – powiedział burmistrz Józef Rybiński.

2/3 funduszu

W sumie 2/3 budżetu funduszu sołeckiego radomyskiej gminy, czyli 228 tysięcy złotych, zostanie przeznaczonych na zadania drogowe. Będą one realizowane niemal we wszystkich miejscowościach. Największe wydatki w tym zakresie przewidziano: w Żarówce, gdzie zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej (25000 zł) i odmulanie rowów przy drogach gminnych (5000); w Partyni, gdzie planowana jest budowa chodnika od p. Zbocha w kierunku Radomyśla Wielkiego (23500) i konserwacja gminnych rowów przydrożnych (3000); oraz w Dąbiu na poszerzenie drogi Dąbie-Zagrody wraz z utwardzeniem (20000) i utwardzenie dróg gminnych kruszywem (5500).

W Rudzie na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych mieszkańcy przeznaczyli 21264 zł. W Janowcu przewidziano trzy zadania: wykonanie chodnika od sklepu do pana .J.Pęczka (7000), remont dróg kamienistych (8669) i pogłębienie rowów przy drogach gminnych (5000). Dulcza Wielka przeznaczyła na bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych 12764 zł, a na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – 6000.

Z kolei mieszkańcy Dąbrówki Wisłockiej na remont i utrzymanie dróg gminnych w swojej miejscowości zarezerwowalia utrzymanie stadionu i terenu wokół pobliskiego budynku. W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Partynia, Podborze, Zgórsko przewidziały także po tysiąc złotych na rajd rowerowy.

Dla OSP

W czterech miejscowościach mieszkańcy zarezerwowali środki na potrzeby ochotniczych straży pożarnych. W Dulczy Wielkiej na docieplenie ścian i dachu oraz wykonanie pokrycia dachu Domu Strażaka zapisano 4000 zł; w Janowcu na remont budynku OSP – 1000 zł; w Partyni na wykonanie dachu na budynku OSP – 2000 zł, w Podborzu na wykonanie projektu świetlicy przy remizie OSP – 3000 zł i na zakup radiotelefonu dla strażaków – 2000 zł.

Pozostałe zadania

W Dąbrówce Wisłockiej zdecydowano o zakupie pomocy dydaktycznych dla miejscowej szkoły (4500), w Dulczy Wielkiej o wykonaniu oświetlenia placu zabaw przy ZSP (5000), zaś w Zdziarcu planowana jest budowa placu zabaw przy podstawówce (15000). Podborze zarezerwowało pieniądze na koszenie terenów mienia komunalnego (3000), zakup kosiarki (6700) i na współorganizację pikniku zrzutowego (2500).

W Zgórsku utrzymanie zieleni będzie kosztować 2500 zł, w Pniu 1820 zł, a w Żarówce koszenie terenów gminnych – 1264 zł. udzie 4000 zł. W tej ostatniej miejscowości będą też wykonane piłkochwyty na boisku (6000), podobnie jak w Dąbiu (4500). gdzie zarezerwowano także pieniądze na koszenie boiska (1264).

W Podborzu przeprowadzony zostanie remont trybun na stadionie (3000) zaś w Zgórsku na ich kupno  8000 zł, a na odmulanie rowów przydrożnych 10418 zł. Dulcza Mała na utrzymanie dróg gminnych oraz rowów przydrożnych będzie miała do dyspozycji 17264 zł. Pień na remont i utrzymanie dróg gminnych ma zarezerwowane 15000 zł, Zdziarzec – 14264 zł, Zgórsko – 12728 zł, a Podborze – 7687 zł.

Sport i rekreacja

Drugą pod względem wysokości nakładów pozycją w przyszłorocznym funduszu sołeckim będą zadania dotyczące poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Na wykonanie ławek na stadionie w Dąbrówce Wisłockiej zarezerwowano 5000 zł. Utrzymanie płyty stadionu w Dulczy Małej to 2000 zł, a wykonanie piłkochwytów 5000 zł.

W Dulczy M. planowane jest także wykonanie alejek z kostki brukowej do siłowni plenerowej (7000). W Partyni na utrzymanie obiektu sportowego przeznaczono 1764 zł, w Zdziarcu 2000 zł, a w Radomyślu przeznaczono 5000 zł. Janowiec 7000 zł zarezerwował na remont stadionu i szatni, zaś Dulcza Wielka 3500 zł.

 

15288685_1361902977187522_1819996842894486696_o

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa