W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Nowy Starosta Powiatu Mieleckiego to Kazimierz Gacek

Dwa komitety wyborcze: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze (KWW PSG) oraz Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Mielec Nasz Powiat (KWW NMNP) poinformowały w dniu wczorajszym o podpisaniu umowy koalicyjnej mająca na celu wyłonienie Prezydium Rady i Zarządu Powiatu nowej kadencji.

Koalicja wskazała także Kazimierza Gacka jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.

W ramach umowy, koalicja zobowiązuje się do realizacji kluczowych założeń programowych, które obejmują:

 • Wzrost jakości ochrony zdrowia:
   Zmiany mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych i efektywności lokalnych placówek.
 • Rozwój infrastruktury komunikacyjnej:
  Modernizacja i rozbudowa dróg oraz poprawa dostępności transportu publicznego, co jest kluczowe dla mobilności mieszkańców.
 • Edukacja dla przyszłości:
  Inwestycje w edukację, skupiające się na nowoczesnych technologiach i metodach nauczania, aby lepiej przygotować młode pokolenia do przyszłych wyzwań.
 • Wsparcie lokalnej produkcji żywności:
  Promocja zdrowej żywności i wspieranie lokalnych producentów w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.
 • Świadomość ekologiczna i ochrona środowiska:
  Działania na rzecz lepszego zarządzania zasobami naturalnymi i promocja zrównoważonego rozwoju.
 • Aktywizacja społeczna:
  Wspieranie inicjatyw społecznych i pożytku publicznego, które sprzyjają większemu zaangażowaniu obywateli w życie lokalne.
 • Transport zbiorowy:
  Adaptacja usług transportowych do zmieniających się potrzeb mieszkańców, z naciskiem na ekologiczne i efektywne rozwiązania.
 • Struktura zarządzania:
  Koalicja zapewni, że Rada Powiatu Mieleckiego oraz Zarząd Powiatu Mieleckiego będą działać w sposób zorganizowany i skuteczny, z trzyosobowym Prezydium Rady i pięcioosobowym składem Zarządu, gdzie kluczowe role pełnić będą wybrane osoby z obu komitetów.

Umowa koalicyjna została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez wszystkich radnych wybranych w wyborach samorządowych 2024 do Rady Powiatu Mieleckiego z KWW NMNP i KWW PSG.

Radni KWW Nasz Mielec Nasz Powiat:

 • Andrzej Bryła
 • Zbigniew Działowski
 • Mikołaj Skrzypiec
 • Jacek Tejchma
 • Grzegorz Tychanowicz

Radni KWW Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze:

 • Andrzej Chrabąszcz
 • Kazimierz Gacek
 • Wojciech Naprawa
 • Tomasz Ortyl
 • Marek Paprocki
 • Józef Rybiński
 • Józef Smaczny
 • Mirosława Wyzga
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Kontrolę autokaru turystycznego może zgłosić każdy [FOTO]

Wiadomości Mielec

Dla mojej najpiękniejszej Mamy – koncert [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa