W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

„Oświadczenia” poseł Krystyny Skowrońskiej

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu. Posiedzenie nr 1 w dniu 13-11-2019

Poseł Krystyna Skowrońska:

 Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że na sali jest pan premier Mateusz Morawiecki, bo będę mówiła o sprawie, która wczoraj padała z tej mównicy, tj. o tym, jak to dobrze jest w ochronie zdrowia. A kilka dni temu Komisja Zakładowa NSZZ ˝Solidarność˝ i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ze Specjalistycznego Szpitala w Mielcu wystosowali do premiera Morawieckiego i ministra zdrowia list otwarty, apel. Apel, w którym proszą o pilne podjęcie skutecznych działań, które pozwolą powstrzymać dalszą degradację polskich szpitali, zadłużonych i zadłużających się w zatrważającym tempie.

W tym liście, panie premierze, piszą do pana…: Nie mamy wątpliwości, że Ministerstwo Zdrowia świadomie dąży do ograniczenia liczby szpitali, jednak metoda służąca osiągnięciu tego celu jest skrajnie nieodpowiedzialna i zagraża bezpieczeństwu pacjentów.

 Związkowcy apelują o zajęcie się sprawą finansowania szpitali powiatowych. Ich zdaniem obecna polityka ryczałtowania szpitali wprost prowadzi do niewypłacalności tych placówek… 

    Raz jeszcze przypomnę, że związkowcy apelują o zajęcie się sprawą finansowania szpitali powiatowych. Ich zdaniem obecna polityka ryczałtowania szpitali wprost prowadzi do niewypłacalności tych placówek, co z kolei grozi ich zamykaniem lub prywatyzowaniem. Te opinie są odzwierciedleniem tragicznej sytuacji wszystkich szpitali, również szpitala w Mielcu.

Oczekuję od rządu Rzeczypospolitej Polskiej pilnych działań prawnych i finansowych w celu oddłużenia szpitali, tak by mogły leczyć pacjentów, ponieważ z informacji samorządowców z Podkarpacia, którzy na moją prośbę informowali o sytuacji finansowej szpitali na ich terenie, wynika, że jest źle, bardzo źle. Są one zadłużone, mają ujemne wyniki finansowe. Brakuje pieniędzy na leczenie. Przykład: zła sytuacja finansowa w szpitalu miejskim w Rzeszowie, o ponad 3 mln zł na dzisiaj został przekroczony ryczałt, jaki przekazywany jest dla szpitala.

 Jak rozumieć więc wczorajsze wystąpienie sejmowe premiera Morawieckiego, w którym m.in. zapewnił, że zwiększyły się wydatki na ochronę zdrowia, a kolejki do lekarzy specjalistów są krótsze? To wszystko nieprawda. Kolejki są dłuższe, a finansowanie zwiększyło się dzięki wpłatom pacjentów, obywateli, którzy płacą składkę zdrowotną. Potrzebne są zatem pilne działania i zmiany, aby pacjenci mieli dostęp do leczenia. Mam nadzieję, że związkowcy z Mielca otrzymają odpowiedź na swój list otwarty, aby nie powtórzyła się sytuacja, kiedy w sprawie ceny prądu prezydent Rzeszowa przez 9 miesięcy nie otrzymał odpowiedzi.

A zatem, panie i panowie posłowie, sprawa szpitali, sprawa pacjentów jest niezwykle ważna, a słowa pana premiera Morawieckiego były oczywistą nieprawdą. Związkowcy oczekują na tę odpowiedź i ja również. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa