W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Powiat Mielecki otrzyma duże dofinansowanie!

W Warszawie została podpisana umowa na mocy której, Powiat Mielecki otrzyma kwotę 380 tyś zł na zakup nowoczesnego ultrasonografu do mieleckiego szpitala.

Podpisanie umowy było możliwe dzięki staraniom starosty Stanisława Lonczaka oraz wsparciu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości – jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Jedną z form wsparcia Funduszu jest szeroko rozumiana rehabilitacja pokrzywdzonych, w ramach której możliwy jest także zakup sprzętu medycznego.

Umowę podpisał Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła oraz Skarbnik Powiatu Mieleckiego Irena Turek.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości