W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Powiatowy rzecznik konsumentów ostrzega przed oszustami

Starosta Mielecki i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mielcu apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych w naszych domach.

Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mieleckiego docierają liczne sygnały od mieszkańców Powiatu, w szczególności od osób starszych, które w wyniku podania nieprawdziwych informacji przez przedstawicieli handlowych zawarły niekorzystne umowy. Z treści skarg konsumenckich wynika, iż przedstawiciele handlowi stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, podszywają się pod dotychczasowych dostawców energii elektrycznej, paliwa gazowego czy operatorów telekomunikacyjnych, wprowadzają w błąd co do warunków zawieranych umów.

Schemat działania jest analogiczny i w każdym przypadku przedstawia się bardzo podobnie: do drzwi mieszkania lub domu puka osoba, która podaje się za przedstawiciela dotychczasowego dostawcy prądu, gazu lub telefonu; często posiada również dokumenty z logiem dotychczasowego dostawcy lub inne oznakowane gadżety tj. smycz, podkładkę pod dokumenty itp. W rozmowie z konsumentem osoba ta proponuje powrót do wcześniejszych metod rozliczeń, np. zamianę prognoz zużycia energii elektrycznej na płatność za rzeczywiście zużytą energię.

By dokonać zmiany sposobu rozliczeń, przedstawiciel handlowy prosi konsumenta o pokazanie ostatniej faktury za prąd lub gaz, celem spisania numeru klienta i dokonania zmiany sposobu rozliczania. W rzeczywistości numer klienta służy alternatywnemu dostawcy prądu do tego, aby po podpisaniu przez konsumenta pełnomocnictwa, zwrócić się do poprzedniego dostawcy o przeniesienie klienta.

Po podpisaniu umowy np. na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, konsument otrzymuje po dwie faktury za sprzedaż energii elektrycznej: od nowego sprzedawcy i za dystrybucję od poprzedniego sprzedawcy prądu.

Praktyka bardzo często dotyka osoby starsze, które ufają zapewnieniom ustnym składanym przez przedstawicieli handlowych i nie czytają treści umów przed ich podpisaniem. Tymczasem umowy zawierane z alternatywnymi dostawcami usług bardzo często spisywane są na okresy nawet 50 miesięcy i skutkują naliczaniem kar umownych wysokości 25 złotych za miesiąc.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mielcu przypomina o bezwzględnej konieczności zapoznawania się z treścią dokumentów przed ich podpisaniem. Pamiętajmy, że nasz podpis jest bardzo ważny. Nie zawierajmy umów pod presją czasu. Podejmujmy świadome decyzje.

W celu uzyskania dodatkowych informacji Powiatowy Rzecznik Konsumentów zachęca do kontaktu z Biurem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mielecka, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa