W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Remont na drodze Podleszany – Ruda – Zasów

Starostwo powiatowe w Mielcu remontuje kolejne ważne odcinki dróg. Jaki jest postęp prac na remontowanym odcinku drogi Podleszany – Ruda – Zasów, sprawdzali Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak i Zbigniew Działowski – Członek Zarządu Powiatu.

Inwestycji na drodze powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 – 9+780 i 12+500 – 13+740, polega na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka. Ta trasa stanowi ważny element infrastruktury komunikacyjnej w okolicy. Inwestycja ma również za zadanie poprawę bezpieczeństwa.

Specyfikacja tego remontu jest bardzo obszerna. Zakłada między innymi usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozbiórkę elementów dróg i ulic, wykonanie nasypów i przepustów pod koroną drogi, kanalizację deszczową, regulację studzienek, wykonanie wielowarstwowej nawierzchni jezdni, umocnienie skarp, rowów i ścieków, wykonanie przepustów pod zjazdami, odmulenie rowów, oznakowanie drogi oraz wykonanie barier ochronnych i urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.

-To dla nas ważne inwestycje – powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki–Ze względu na swoją specyfikę, konfigurację terenu, oceniam je jako bardzo trudne, tym bardziej że „przechodzą” przez tereny zamieszkałe. Z tego właśnie powodu trzeba było dokładnie je zaprojektować i zadbać o zewnętrzne wsparcie finansowe. Obecnie realizowane inwestycje zostaną zakończone już po wyborach samorządowych. Zależy nam również na tym, żeby były przekazane nowym włodarzom powiatu w należytym stanie, stąd nasz nadzór, który będziemy ponawiać, tym bardziej że oczekuje tego lokalna społeczność – dodał Starosta.

Wartość prowadzonej inwestycji to 12 688 592,92 PLN (brutto), z czego 7 155 000 PLN to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat Mielecki przeznaczył na remont tej drogi 5 533 592,92 PLN.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” oraz Firma Handlowo-Usługowa „INWEST-BRUK”. Termin wykonania zadania 12 września 2024.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Otwarcie Miesiąca Kultury Borowskiej [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Mieleccy seniorzy z rewizytą w Portugali

Wiadomości Mielec

Policjanci podsumowali weekend na mieleckich drogach

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa