Slider

Adam Jastrząb

Podobnie jak dyrektor Adam Jastrząb uważam, że przy tzw. ścianie żołnierza co roku powinny się odbywać uroczystości patriotyczne. Jestem za tym całym sercem i wszystkimi kończynami. Jednak z zastrzeżeniem, że w kategorii „uroczystości patriotycznych” nie ma dla mnie miejsca dla daty 8 maja, od której zaczęła się cała „afera” z mielecką ścianą żołnierza.

Tego dnia przy Szkole Podstawowej nr 3 pierwszy raz od wielu lat nie zorganizowano obchodów tzw. zakończenia II wojny światowej. Osobiście bardzo mnie to ucieszyło.


  

Szóstoklasista  z SP-3 Jan Wanatowicz zajął pierwsze miejsce w województwie podkarpackim ze względu na ilość tytułów laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Uczeń klasy VI „c” uczestniczył wraz z towarzyszącymi mu nauczycielami i dyrektorem szkoły w uroczystości wojewódzkiego podsumowania konkursów kuratoryjnych dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/17, która miała miejsce 7 czerwca w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.


  


Slider
Slider
Slider