Slider

Adam Jastrząb

Ostatnią tegoroczną imprezą modelarską dla sportowców z Mielca były zawody F1n, podczas których najlepsi modelarze zostali nagrodzeni przez Starostę Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymułę.

Zawody rozegrano w Szkole Podstawowej nr 3 w trzech grupach, zależnie od stopnia zaawansowania zawodników. Każdy uczestnik rywalizacji wziął udział w 2 kolejkach po 3 loty, zaś do klasyfikacji brano pod uwagę 3 najlepsze (najdłuższe) loty. Klasa F1n polega na rzuceniu ręką lekkiego modelu szybowca w ten sposób, by jak najdłużej utrzymał się w powietrzu. Liczyła się technika rzutu oraz waga i staranność wykonania modelu. Podczas zawodów padł pierwszy rekord hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3: najdłuższy lot imprezy trwał 31 sekund.


  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Obchody połączone zostały z oficjalnym oddaniem w użytkowanie nowej sali gimnastycznej.

-Ten piękny jubileusz to znakomita okazja do złożenia na ręce Pana Dyrektora gratulacji, wyrazów uznania i podziękowań dla grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły za ich zaangażowanie, wytrwałość i pasję wkładaną w kształcenie i wychowanie młodzieży. To uznanie jest szczególne, bo ostatnie lata to nieustanne pasmo wspaniałych sukcesów edukacyjnych Waszej placówki. Serdecznie gratuluję tych osiągnięć zarówno dyrekcji szkoły, jej nauczycielom, a przede wszystkim uczniom.


  

Podobnie jak dyrektor Adam Jastrząb uważam, że przy tzw. ścianie żołnierza co roku powinny się odbywać uroczystości patriotyczne. Jestem za tym całym sercem i wszystkimi kończynami. Jednak z zastrzeżeniem, że w kategorii „uroczystości patriotycznych” nie ma dla mnie miejsca dla daty 8 maja, od której zaczęła się cała „afera” z mielecką ścianą żołnierza.

Tego dnia przy Szkole Podstawowej nr 3 pierwszy raz od wielu lat nie zorganizowano obchodów tzw. zakończenia II wojny światowej. Osobiście bardzo mnie to ucieszyło.


  

Szóstoklasista  z SP-3 Jan Wanatowicz zajął pierwsze miejsce w województwie podkarpackim ze względu na ilość tytułów laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Uczeń klasy VI „c” uczestniczył wraz z towarzyszącymi mu nauczycielami i dyrektorem szkoły w uroczystości wojewódzkiego podsumowania konkursów kuratoryjnych dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/17, która miała miejsce 7 czerwca w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider