W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje Kultura i nauka

Uczniowie ze Stypendium Prezesa Rady Ministrów [FOTO]

Siedmioro uczniów szkół ponadpodstawowych zarządzanych przez Powiat Mielecki uzyskało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wnioski o przyznanie stypendium są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły. Kandydata do stypendium zatwierdza następnie rada szkoły lub rada pedagogiczna.

Stypendium otrzymali:

SZKOŁASTYPENDYSTAKLASAZAWÓD
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego
Technikum nr 4
Patryk KasprzykVtechnik mechatronik
I Liceum OgólnokształcąceAleksandra AdamczykIV 
II Liceum OgólnokształcąceWiktoria KlichIV 
Zespół Szkół Ekonomicznych Technikum nr 1Izabela MiodunkaVtechnik reklamy
Zespół Szkół Technicznych Technikum nr 3Maciej JarzynaIVtechnik informatyk
Zespół Szkół Technicznych III Liceum ogólnokształcąceWeronika BajorIII 
Zespół Szkół Budowlanych technikum nr 2Wiktoria KusekIItechnik robót wykończeniowych
w budownictwie


Część spośród stypendystów odebrała swoje dyplomy w Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, część natomiast – w Starostwie Powiatowym w Mielcu, z rąk Wicestarosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Bryły.

– Serdecznie gratuluję Wam świetnych wyników w nauce, które pozwoliły sięgnąć po wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wierzę, że to docenienie Waszej pracy, umiejętności i zaangażowania doda Wam skrzydeł do dalszego rozwoju – powiedział wicestarosta.

Przyznane stypendium wynosi 500,00 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach po 2500 zł (I w roku budżetowym 2023, a II w roku budżetowym 2024) zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Gala “Młodzi Nieprzeciętni” 2024 [FOTO]

Wiadomości Mielec

SP 6 Mielec – 11 drużyną w Polsce

Wiadomości Mielec

Wystartowały obrady III sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa